nedjelja, 5. travnja 2020.

Federalna vlada Općini Kupres dodijelila 700.000 KM

Općini Kupres - 700.000 KM
-za financijsku pomoć proračunu gradova i općina, za sufinanciranje kapitalnih i infrastrukturnih projekata. za pomoć u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19, te za sanaciju posljedica nastalih uslijed proglašenja pandemije.

Federalna Vlada jučer je na sjednici u Sarajevu donijela dvije odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu na poziciji tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima. Pogledajte spisak koliko je dobio svaka županija i gradovi u Federaciji BiH.


Prvom odlukom je, na ime dodjele financijske pomoći budžetima kantona u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanacije posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije, dodijeljeno 9.800.000 KM.

Druga odluka, vrijedna 11.200.000 KM, odnosi se za pomoć budžetima gradova i općina u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Donosimo vam tabelu raspodijeljenih sredstava od strane Vlade FBiH za gradove i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine, u svrhu pomoći u borbi protiv koronavirusa.

U galeriji donosimo kompletnu listu iznosa.Depo.ba

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!