petak, 8. lipnja 2018.

Vlada HBŽ - Plan prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2018./2019. godinu

Vlada donijela Plan prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2018./2019. godinu

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Plan prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2018./2019. godinu. Sukladno ovom Planu Vlada Hercegbosanske županije putem Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih planira u ovoj 2018./2019. godini planira u tijela državne službe Hercegbosanske županije primiti ukupno 60 vježbenika s visokom stručnom spremom radi obavljanja vježbeničkog staža. Sredstva za prijem vježbenika osigurana su u Proračunu Hercegbosanske županije.

Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine, kojeg je sačinilo Središnje povjerenstvo Hercegbosanske županije.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta 2018. godine Uprave za ceste Hercegbosanske županije od 23. svibnja 2018. godine. Prema ovom Planu i programu u cestovnu infrastrukturu u 2018. godini u Hercegbosanskoj županiji bit će uloženo ukupno 3.755.000,00 KM.

Vlada je razmatrala i donijela Zaključak kojim se daje negativno mišljenje na nacrt Protokola o osnivanju i radu nacionalnog ureda stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj – SWG RRD u Bosni i Hercegovini.

Donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu između proračunskih korisnika u svrhu izmirenja obveza po osnovu jubilarnih nagrada iz 2017. godine djelatnicima osnovnih i srednjih škola s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 119.013,00 KM.

Donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u svrhu potpore Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sveta Ana Lištani. Ovom Odlukom odobravaju se financijska sredstva iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije u iznosu od 3.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne pomoći osobama u stanju potrebe u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za odobravanje tvrtki „Atilium Hydro Energy“ d.o.o. Livno za detaljna geomehanička i geološka istraživanja tla na istražnom prostoru općine Tomislavgrad, a u svrhu izgradnje reverzibilne hidroelektrane.

Temeljem donesene Odluke Vlada je dala suglasnost Ministarstvu gospodarstva za raspisivanje Oglasa za izbor i imenovanje člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije.

Vlada HBŽ

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!