petak, 8. lipnja 2018.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE KUPRES

Općinski načelnik općine Kupres objavljuje Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kupres.

Pismene ponude sa navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja, zaključno sa 15.06.2018. godine do 12:00 satii predaju se Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, putem prijemnog ureda Općine Kupres s naznakom:


„Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – Ne otvarati“.

Otvaranje ponuda obavit će se dana 18.06.2018. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati u Sali za sastanke Općine Kupres.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Općinskog Vijeća Kupres. Pri odabiru najpovoljnije ponude shodno će se primjenjivati odredbe članka 104. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/10). Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta nadležno Županijsko ministarstvo i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.

Sve obavijesti u svezi s Javnim pozivom mogu se dobiti u uredu broj: 24, Općine Kupres ili na telefon, broj: 034/276-312.

Tekst Javnog poziva, Prijavni obrazac i Odluka o izmjeni Odluke o davanju zemljišta u zakup se nalaze u privitku članka.

Prilozi:
IZVOR: www.opcinakupres.ba

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!