četvrtak, 17. svibnja 2018.

VLADA HBŽ: Informacija o trenutnom stanju Turističke zajednice Hercegbosanske županije

Na jučerašnjoj 39. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice Hercegbosanske županije o izvršenoj kontroli materijalnog i financijsko – računovodstvenog poslovanja Turističke zajednice Hercegbosanske županije za razdoblje od 1.1.2016. do 12.3.2018. godine.

U okviru ovlasti i obveza prema Uredbi Vlade Hercegbosanske županije o turstičkim zajednicama Nadzorni odbor Turističke zajednice Hercegbosanske županije izvršio je nadzor o vođenju poslova, materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima Turističke zajednice i izvršenja i provedbu programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Hercegbosanske županije. U tom razdoblju aktivnosti u Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije su mirovale, jer je bivša ravnateljica otišla u mirovinu 27. prosinca 2015.godine, a da nije uradila primopredaju što je tek urađeno 2. veljače 2018. godine.

Prema dokumentaciji Nadzorni odbor je utvrdio da su prihodi u 2016. i 2017. godini iznosili ukupno 56.391,25 KM. Zbog blokade računa sva su sredstva skinuta tako da je na računu Turističke zajednice Hercegbosanske županije 2. ožujka 2018. godine bilo svega 1.440,00 KM.

Na temelju dokumentacije financijske obveze iz ranijih godina iznosile su ukupno 307.537,61 KM. To se odnosi na:
  • obveze prema dobavljačima u iznosu 5.707,10 KM
  • obveze prema djelatnicima za 10/11/12 – 2015, 2016, 2017 i 01,02/2018 god. po osnovu bruto plaća u iznosu od 110.186,88 KM
  • obveze po zapisniku inspektora iz prethodnog razdoblja u iznosu od 6.647,98 KM
  • obveze po sudskim presudama – prisilna naplata u iznosu od 177.995,65 KM i
  • EP HZ HB, HT, ADSL u iznosu od 7.000,00 KM

Kad je riječ o sudskim presudama u iznosu od 177.995,65 KM one se odnose na:
  • dug za kulturno – povijesne spomenike – prisilna naplata u iznosu od 72.182,00 KM
  • Porezna uprava Livno – prisilna naplata u iznosu od 54.867,65 KM rješenje broj: 13–10–01–15- 21-135715-1 rješenje broj: 13-10-02-15-11-424/14
  • Dug prema „Lištanac“ d.o.o. „prisilna naplata“ u iznosu od 31.828,00 KM i
  • Kamata na dug u iznosu od 19.118,00 KM

Uz Izvješće Nadzornog odbora o trenutnom stanju Turističke zajednice Hercegbosanske županije v.d direktor TZ HBŽ Jozo Ivić dostavio je Vladi pisanu informaciju o poduzetim aktivnostima nakon njegovog imenovanja od 6.veljače 2018. godine. U informaciji, uz ostalo, navodi da je Federalna inspekcija posjetila 14.ožujka 2018.godine Turističku zajednicu Hercegbosanske županije.

Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice Hercegbosanske županije Vlada je primila k znanju.

Donijeta je Odluka o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama. Udžbenici i priručnici koji su odabrani od stručnih aktiva i odobreni od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za uporabu u osnovnim i srednjim školama na području Hercebosanske županije za školsku 2017./2018. godinu ostaju u uporabi za školsku 2018./2019. godinu.

Vlada je tijekom sjednice donijela Odluku o visini naknade za rad Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih posova za 2017. godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i špota donesena je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Na sjednici Vlada je primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utoška sredstava „Transfer udrugama građana“ i „Transfer udrugama građana – Crveni Križ Hercegbosanske županije i invalidne osobe“ za 2017. godinu u iznosu od 50.000,00 KM.

Također, donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana – Crveni Križ Hercegbosanske županije i invalidne osobe utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 50.000,00 KM.

Temeljem donesene Odluke odobrava se novčana potpora na ime suorganizacije Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2018. godine općini Tomislavgrad u iznosu od 6.720,00 KM.

Vlada je donijela Odluku kojom se daje suglasnost na tekst Protokola o postupanju nadležnih tijela u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

www.vladahbz.com

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!