utorak, 29. kolovoza 2017.

Program "Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji" za 2017. godinu

USVOJENA ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH PRIJENOSA „POTICAJI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI“ UTVRĐENIH PRORAČUNOM HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA TEKUĆU GODINU

Na 6. sjednici Vlade Hercegbosanske županije, održane 25. kolovoza 2017., usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u iznosu od 710.000,00 KM koju je predložio resorni ministar Ivica Brešić.


Navedenim programom utvrđuju se vrste, visina, kriteriji i način ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a svrha programa je nastaviti započete i ostvariti nove procese u poljoprivrednom sektoru s ciljem ostvarivanja povećanja obima poljoprivredne proizvodnje, zadovoljenja potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima, opskrbljivanje prehrambene industrije sirovinama, te stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda.
Potpore iz ovog programa ostvaruju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim programom sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Hercegbosanske županije i koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Hercegbosanske županije. Obradu zahtjeva za sve vrste potpora će voditi Županijsko ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji se ostvaruju za sljedeće potpore:
R. BR.
VRSTA POTPORE
IZNOS U KM PO JEDINIC MJERE
UKUPAN IZNOS POTPORE (KM)
1.
POTPORA POLJOPRIVREDNIM OBRTIMA U SUSTAVU OTKUPA KRAVLJEG MLIJEKA
4.000,00 KM/obrtu
400.000,00
2.
POTPORA PROIZVODNJI OVČJEG MLIJEKA U SUSTAVU OTKUPA
1,00 KM/l
100.000,00
3.
PROIZVODNJA JAGODIČASTOG VOĆA (MALINA I KUPINA)
0,40 KM/kg
16.000,00
4.
PODIZANJE NASADA JAGODIČASTOG I BOBIČASTOG VOĆA (MALINA, KUPINA, BOROVNICA I ARONIJA)
400,00 KM/0,1 ha
16.000,00
5.
PODIZANJE NASADA LJEŠNJAKA
105,00 KM/0,1 ha
6.000,00
6.
SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA INVESTICIJSKE KREDITE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

60.000,00
7.
POTPORA NABAVE VISOKOKVALITETNIH RASPLODNIH JARČEVA

30.000,00
8.
SUFINANCIRANJE NABAVE SJEMENA ZA UMJETNO OSJEMENJAVANJE PLOTKINJA

15.000,00
9.
SUFINANCIRANJE PILOT PROJEKTA KALCIFIKACIJE TALA NA PODRUČJU OPĆINE KUPRES

12.000,00
10.
NEREALIZIRANE POTPORE IZ 2016.GODINE

29.000,00
11.
REZERVA

26.000,00
UKUPNO
710.000,00

Kompletan Program utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017.godinu se nalazi u prilogu članka, kao i Obrazac br. 1. - županijski zahtjev za potporu (koji je sastavni dio zahtjeva za svaki program), te Obrazac br. 2  - ovčje mlijeko (koji je sastavni dio Potpore proizvodnji ovčjeg mlijeka u sustavu otkupa).
Također, Obrasce i Program, možete pronaći na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije pod dokumentima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na sljedećoj poveznici: http://www.vladahbz.com/ministarstvo-poljoprivrede-vodoprivrede-i-sumarstva/dokumenti/ .


R. BR.
VRSTA POTPORE
IZNOS U KM PO JEDINIC MJERE
UKUPAN IZNOS POTPORE (KM)
Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!