petak, 28. ožujka 2014.

Održana 11. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Jučer je održana 11. sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Vlada je jučer donijela Odluku kojom prenosi udjel vlastitog društvenog kapitala u PP „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres na Općinu Kupres. Vlada je na sjednici razmatrala i usvojila Izvješća o radu za 2013. godinu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a i Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije.

Isto tako, razmatran je i usvojen Plan i program rada za 2014. godinu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a, Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije. Svi ovi Planovi i programi rada činit će Plan i program rada Vlade za 2014. godinu, koji će kao takav biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje razmatranje.

Vlada je jučer donijela Odluku kojom prenosi udjel vlastitog društvenog kapitala u PP „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres na Općinu Kupres. 

Donesene su dvije Odluke o pokretanju postupka zajedničke javne nabave koju će provesti Stručne službe Vlade za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije. Prva Odluka odnosi se na pokretanje postupka javne nabave kojim će se izabrati dobavljač za sukcesivnu isporuku tiskanica, obrazaca, djelovodnika, zapisnika i ostalog tiskanog materijala u 2014/2015 godini, a druga Odluka odnosi se na nabavu ekstra lakog loživog ulja u 2014/2015 godini.

Vlada je razmatrala prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave, utvrdila ga u formi nacrta i uputila u Skupštinu Hercegbosanske županije. Izmjenama i dopunama ovoga Zakona stvoriti će se pravni temelji za osnivanje Županijskog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, što prema Strategiji za reformu sektora pravosuđa u Bosni i Hercegovini predstavlja obvezu svih županija.

Povodom najavljenog zatvaranja graničnog prijelaza Kamensko za kamionski prijevoz na period od 1. travnja do 31. svibnja 2014. godine, Vlada Hercegbosanske županije je ocijenila da bi zatvaranje ovoga graničnog prijelaza negativno utjecalo na ionako osiromašeni gospodarski život ove županije. Stoga je donijela Zaključak koji je uputila Vijeću Ministara BiH i Ministarstvu prometa i komunikacija BiH, da se u dogovoru s Republikom Hrvatskom, koliko je to u okviru njihovih mogućnosti, pokuša osigurati nesmetan kamionski promet roba i usluga, barem jednim prometnim trakom.


Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!