srijeda, 11. prosinca 2013.

AKTUALNO – PROVEDBA ZAKONA O PREBIVALIŠTU U RH

Slijedom najčešćih upita Hrvata izvan Republike Hrvatske dajemo slijedeće pojašnjenje provedbe određenih odredbi Zakona o prebivalištu (Narodne novine, broj 144/12):

SVOJE PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ MORAJU ODJAVITI OSOBE KOJE SU ISELILE IZ REPUBLIKE HRVATSKE RADI TRAJNOG NASTANJENJA U DRUGOJ DRŽAVI. 

Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustile učiniti odjavu mogu zatražiti i putem nadležno diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su se iselile. 

Prilikom odjave prebivališta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, nego i nadalje ostaje hrvatski državljanin, samo što nema pravo na osobnu iskaznicu, jer je to javna isparava kojom se između ostalog dokazuje prebivalište u Republici Hrvatskoj. 

Za obavljanje kakvog pravnog posla u Republici Hrvatskoj toj osobi će poslužiti važeća putovnica ili bilo koja druga javna isprava s fotografijom.

OSOBA KOJA SE NE NAMJERAVA ISELITI IZ REPUBLIKE HRVATSKE RADI TRAJNOG NASTANJENJA U DRUGOJ DRŽAVI nego privremeno, duže od godinu dana, boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga NIJE DUŽNA ODJAVITI PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ. 

Ta osoba je dužna prijaviti privremeni boravak u inozemstvu policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište, neposredno ili putem diplomatske misije-konzularnog ureda republike Hrvatske u inozemstvu, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrda o radu, školovanju, liječenju i sl.).
Prilikom prijave svojeg privremenog boravka u inozemstvu osoba je dužna navesti gdje u inozemstvu boravi, koji je razlog boravljenja i koje je očekivano vrijeme boravka u inozemstvu. Smatra se da osoba boravi izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana i u slučaju kada ona povremeno dolazi u Republiku Hrvatsku, ali u razdoblju od godinu dana ne boravi u Republici Hrvatskoj ukupno dulje od tri mjeseca.

Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo a osobnu iskaznicu.

OSOBE KOJE SU U STALNOM RADNOM ODNOSU U INOZEMSTVU ALI NEMAJU NAMJERU TRAJNO SE NASTANITI U INOZEMSTVU NISU DUŽNE ODJAVITI PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ. 

Te osobe su također dužne prijaviti svoj privremeni boravak u inozemstvu i prijavu obnoviti nakon proteka razdoblje od 5 godina te nadalje prijavu privremenog boravka u inozemstvu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, ako i dalje budu boravile u inozemstvu.

Policijska uprava na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobi za koju u provedenom postupku utvrdi da zaista ne stanuje na adresi prijavljenog prebivališta, a nije prijavila svoj privremeni boravak u inozemstvu.

Građani koji su na dan 29.12.2012. imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana ili koji nisu nikad ishodili osobnu iskaznicu kao i građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese), moraju najkasnije do 29.12.2013. godine, policijskoj upravu ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, ponovno prijaviti prebivalište. Ako ne ispune ovu obvezu izvršit će se odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.

Građani koji su se s danom 29.12.2012. već nalazili u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su uz određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29.12.2013. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju – konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu te im o razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. Ako ne ispune ovu obvezu za njih će se pokrenuti postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu.


Više na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske: mup.hr

Prezeto sa: hrvatiizvanrh.hr

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!