srijeda, 25. ožujka 2020.

Poziv i upozorenje Stožera Civilne zaštite općine Kupres

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 04/6-40- 429-29 /20
Datum:25.03.2020 godine


P O Z I V      I       U P O Z O R E N J E
Stožer Civilne zaštite općine Kupres ponovno poziva i upozorava sve građane koji su došli u općinu Kupres da su obvezni prijaviti se ,kako bi se evidentirao dolazak istih.Stožer Civilne zaštite ima informacije o dolasku učenika i studenata koji su se vratili u Kupres a nisu se prijavili u Dom Zdravlja. Obitelji u kojima su došli studenti i učenici sa područja gdje je evidentiran Covid 19 MORAJU se staviti u samoizolaciju ukoliko nemaju osiguran adekvatan prostor sa osobe koje su stigle kući. Imamo saznanja o dolasku osoba sa područja Banja Luke u ruralna područja u naseljena mjesta Vukovsko, Bućuvača i Ravno cijelih obitelji sa djecom.
Općinski Stožer će u slučaju ne postupanja po ovom pozivu postupiti sukladno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ,poglavlje B.Posebne mjere za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05)
Sukladno aktu „Preporuka Fedralnog Stožera Civilne zaštite broj 12-40-6-148-48 od 24.03.2020 godine“, ukoliko bude kršenja mjera o izolaciji Ministarstvo unutarnjih poslova HBŽ će pored prekršajnih mjera koristiti i odredbe Kaznenog zakona F BIH za kaznana djela protiv zdravlja ljudi, spriječavanja službene osobe u vršenju dužnosti (čl. 225,226,240,358 i 359 . Kaznenog zakona Federacije BiH)
Svi koji su došli OBVEZNI SU se prijaviti u Dom Zdravlja na broj 034 274 025 ili Civilna zaštita općine Kupres na broj:063 235 089
Zapovjednik stožera
Zdravko Mioč

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!