srijeda, 7. ožujka 2018.

PRORAČUN OPĆINE KUPRES ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,102/15 i 104/16), članka 18. Zakona o načelima lokalne samouprave („Službene novine F BiH", broj: 49/06) i članka 25. Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine, d o n o s i
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KUPRES ZA 2018. GODINU


Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda izdataka Proračuna Općine Kupres za 2018.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i garancija, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza te druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

U prilogu članka se nalazi Odluka o izvršenju proračuna Općine Kupres za 2018. godinu i Proračun Općine Kupres za 2018.


Prilozi:


Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!