petak, 16. veljače 2018.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o podnošenju zahtjeva za isplatu novčanog poticaja u 2018. godini iz Proračuna F BiH


Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava, obavještava poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije o propisanim rokovima za podnošenje prijave proizvodnje ( P-1 obrazac), rokovima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu ( Z-1 obrazac), kao i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu iz federalnog proračuna, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BiH“, broj 32/17 i 55/17)

Poljoprivredni proizvođači su dužni izvršiti ažuriranje podataka o brojnom stanju stoke i korištenja zemljišta u općinskoj službi koja vodi Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata, do 31.03.2018.godine.Napominjemo da je neophodno provjeriti i bankovni račun koji je upisan u RPG i RK.

S obzirom na vrste proizvodnji za koje su poljoprivredni proizvođači podnosili zahtjeve za isplatu novčanih potpora u prethodnim godinama, niže navodimo rokove za podnošenje prijave proizvodnje , Obrazac P-1 i zahtjeva za isplatu novčane potpore, Obrazac Z-1 sa propisanom dokumentacijom


ROKOVI ZA PODNOŠENJE P-1 I Z-1 OBRASCA ZA BILJNU PROIZVODNJU:
1.
proizvodnja krušnih žitarica (pšenica, raž)
P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.
2.
proizvodnja ječma, zobi i tritikala
P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.
3.
proizvodnja krmnog bilja-silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice
P-1 do 31.05. ; Z-1 do 01.10.
4.
proizvodnja uljarica-uljana repica, suncokret i soja
P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.
5.
proizvodnja povrća — rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata i mladi krumpir
P-1 do 31.05. ; Z-1 do 01.10.
6.
proizvodnja heljde
P-1 do 15.06. ; Z-1 do 01.10.
7.
proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja — kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor
P-1 do 15.06. ; Z-1 do 01.10.

8.
proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, tritikale i sjemenska heljda)

P-1 do 15.05. a za heljdu do 01.06. ; Z-1 do 01.10.
9.
prolzvodnja sjemena kukuruza , soje i suncokreta
P-1 do 01.06. ; Z-1 do 01.10.
10.
proizvodnja sjemenskog krumpira- osnovno sjeme i certificirano sjeme
P-1 do 30.06.; Z-1 do 01.10.
ROKOVI ZA PODNOŠENJE P-1 I Z-1 OBRASCA ZA ANIMALNU PROIZVODNJU:
1.
mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka
P-1 do 10.04. ; Z-1 do 01.09.
2.
proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka
P-1 do 10.04.; Z-1
3.
podnosi registrirani prerađivačiotkupljivač u ime klijenta najkasnije do 15.dana u mjesecu za prethodni kvartal — proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja
P-1 ( prijava početka tova) u roku od pet dana od useljenja posljednjeg grla u turnus, od kada se računa početak turnusa , P-1 ( prijava završetka tova — najkasnije 20 dana prije završetka tova i Z-1 do 01.10.
4.
uzgoj krava prvotelki — rasplodne junice
P-1 do 15.08. ; Z-1 do 01.10.
5.
uzgoj goveda u sustavu krava-tele
P-1 do 15.08. ; Z-1 do 01.10.
6.
proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka
P-1 do 10.04.; Z-1 podnosi registrirani prerađivač/otkupljivač u ime klijenta najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni kvartal
7.
proizvodnja svinjskog mesa — tov svinja
P-1 ( prijava početka tova ) u roku od pet dana nakon završetka karantene (za grla iz uvoza), odnosno useljenja posljednjeg praseta u turnus ( vlastiti ili domaći uzgoj), P-1 (prijava završetka tova) najkasnije 10 dana prije završetka tova svinja ; Z-1 do 01.10.
8.
uzgoj rasplodne stoke (krmača)
P-1 do 31.05. ; Z-1 do 01.10.
9.
košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica
P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.
Uz P-1 obrasce klijenti su dužni dostaviti, ovisno o vrsti proizvodnje za koju vrše prijavu početka proizvodnje, listu korištenja poljoprivrednog zemljišta ili listu stoke iz Registra poljoprivrednih gospodarstava, koji se vodi u općinskim službama, nadležnim za poslove poljoprivrede.

Prijava proizvodnje — Obrazac P-1 i zahtjev za isplatu novčane potpore — Obrazac Z-1 sa propisanom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava HBZ, putem Pisarnice (soba broj 3).

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!