ponedjeljak, 19. rujna 2016.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZAINTERESIRANIH ZA JESENSKU SADNJU JAGODASTOG I KROŠNJASTOG VOĆA, LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA


U okviru “Projekta razvoja ruralnog poslovanja” financiranog iz kredita IFAD-a (Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj), koji implementira Ured za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva, Ured za koordinaciju projekata – PCU I Sarajevska regionalna razvojna agencija “SERDA” oglašavaju:


JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU ZAINTERESIRANIH ZA JESENSKU SADNJU JAGODASTOG I KROŠNJASTOG VOĆA, LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA
  • Ovim se pozivaju svi zainteresirani poljoprivrednici (koji su popunjavali upitnike i oni koji to nisu učinili) da se prijave za jesensku sadnju jagodastog I krošnjastog voća te ljekovitog I aromatičnog bilja u općinama Projektnog područja Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD Lo-I-859-BA)
  • Poljoprivrednici koji do sada nisu popunjavali upitnike dužni su to učiniti prilikom prijave.
  • Projektom ćer biti obuhvaćeni vrlo siromašni I siromašni poljoprivrednici, žene I mladi sa prihodima ispod 417,00 KM po glavi domaćinstva I malim posjedom zemljišta a na bazi kriterija definiranih Projektom.

Program podrške za jesensku sadnju podrazumijeva sufinanciranje nabavke I isporuke start paketa za sadnju: maline, šumske I kultivirane jagode, kupine, borovnice, aronije,  šljive, jabuke, kruške, trešnje, breskve, nectarine i smilja

Jesenska sadnja će biti podržana sa do 40% granta bespovratnih sredstava - (od strane Projekta 20%, Općine 10% i otkupljivača 10%), dok će preostalih 60 % financirati poljoprivrednik iz vlastitih izvora ili iz kredita po povoljnim uvjetima u okviru Projektne kreditne linije ili uz mogućnost odgođene otplate na više rata u rodu u dogovoru sa otkupljivačem.


ZAINTERESIRANI SE MOGU PRIJAVITI U OPĆINI KUPRES 
(Općinski ured za poljoprivredu, na broj telefona 034 276 316 ili mob: 063 370 208, www.opcinakupres.ba)
KAO I U POLJOPRIVREDNIM UDRUŽENJIMA ILI ZADRUGAMA ČIJI SU ONI ČLANOVI, NAJDALJE DO 30.09.2016. GODINE.

fmpvs.gov.baNema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!