utorak, 19. siječnja 2016.

NAJAVA: Na Kupresu se priprema središnja sektorska konferencija u BiH

KONFERENCIJA:

Budućnost šumarstva i 
prerade drva u Bosni i Hercegovini


Dana 25. i 26.02.2016. održat će se središnji strukovni skup na temu ˝Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini˝ u organizaciji ŠGD "Hercegbosanske šume" i u suorganizaciji Hrvatskog drvnog klastera.
Glavni cilj skupa je bolja valorizacija potencijala na šumi baziranih sektora u Bosni i Hercegovini te predstavljanje najboljih praksi susjednih zemalja kao i relevantnih sektorskih iskustava na EU razini, a lokacija Kupresa predstavlja tipično ruralno i planinsko područje s razvijenim šumarstvom i preradom drva. 

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO
"HERCEGBOSANSKE ŠUME" 
d.o.o. KUPRES
Najava održavanja konferencije je već pobudila zanimanje državnih i privatnih sektorskih tvrtki u BiH te različitih strukovnih krugova u institucionalnom, akademskom i znanstveno-istraživačkom miljeu. Očekuje se značajna podrška različitih suorganizatora i pokrovitelja, uključujući vodeće državne, ali i europske sektorske institucije i asocijacije, ali i neke članove Europskog parlamenta, budući da su teme ruralnog razvoja, jačanje bioekonomije i kružne ekonomije označeni kao prioriteti europske razvojne politike. 

BiH je nažalost dosada vrlo slabo koristila raspoložive EU programe. Konferencija će stoga, osim stvaranja platforme razmjene aktualnih sektorskih informacija stvoriti pretpostavke za pokretanje novih znanstveno-istraživačkih projekata na području šumarstva i prerade drva te će pridonijeti postizanju još boljih sektorskih rezultata i promociji veće konkurentnost lokalnih i nacionalnih šumskih i drvnih sortimenata u BIH.KONFERENCIJA:


Glavna sektorska konferencija,u suradnji s Hrvatskim drvnim klasterom,održava se 25. i 26. veljače 2016. godine u Kupresu na temu „Budućnost prerade drva i šumarstva u Bosni i Hercegovini“.

Lokacija Kupresa predstavlja tipično ruralno i planinsko područje s razvijenim šumarstvom i preradom drva. Najava održavanja konferencije je već pobudila zanimanje državnih i privatnih sektorskih tvrtki u Bosne i Hercegovine te različitih strukovnih krugova u institucionalnom, akademskom i znanstveno-istraživačkom miljeu.

CILJEVI 
Cilj ovog dvodnevnog sektorskog skupa je predstavljanje potencijala šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini te u zemljama jugoistočne Europe. 
Sekundarni cilj konferencije je bolja valorizacija na šumi baziranih sektora kao jednog od pokretača gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji te bolja vidljivost i prisutnost ovog sektora na županijskoj, državnoj i EU razini. 
Konferencija služi kao nova, moderna komunikacijska platforma za uspostavu intenzivnije među-sektorske suradnje, kao i u cilju poboljšanja protoka informacija između svih sektorskih dionika. Konferencija će stvoriti pretpostavke za pokretanje mnogobrojnih znanstveno-istraživačkih projekata na području šumarstva i prerade drva te na kraju, konferencija pridonosi postizanju još boljih sektorskih rezultata i promovira još veću konkurentnost lokalnih i nacionalnih šumskih i drvnih sortimenata. 

VIZIJA 
Konferencija je koncipirana kao kontinuirani skup koji se odvija svake godine u isto vrijeme i na istom mjestu, posjeduje snažan regionalni brend i simbolizira središnje mjesto nacionalnog artikuliranja sektorskih tema. Konferencija inicira i pokreće razmjenu komercijalnih i tehnoloških informacija te omogućuje svim sudionicima uspostavu korisnih međusektorskih kontakata i intenzivne komunikacije prisutnih protagonista koji se svake godine izmjenjuju na konferenciji, uključujući nadležne EU institucije, potencijalne domaće i inozemne partnere kao i interesente za zajedničke EU projekte. 

GLAVNE TEME 
Na konferenciji će se obraditi aktualni podaci o tržišnim kretanjima i trendovima u šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji u Bosne i Hercegovine. Glavne teme uključuju analize postojeće tehnološke razine domaćeg šumarstva i drvne industrije u kontekstu neophodne primjene EU zakonodavstva, ali uključuju i neke vrlo aktualne teme na globalnoj razini: ostvarivanje potrajnog i održivog gospodarenja, izazove u gospodarenju privatnim šumama, sadnju energetskih nasada i gospodarenje vrstama kratke rotacije, sakupljanje i preradu energetskog drva i drvnog ostatka i veću uporabu šumske biomase u proizvodnji električne energije. 
Također, predviđene su teme poput primjene inovacija (proizvodnih i procesnih), implementacije europske šumarske strategije, ostvarivanja većeg udjela nedrvnih prihoda u šumarstvu, nužnosti sektorskog udruživanja i specijalizacije, poslovnog povezivanja prerade drva u zadruge ili klastere, upoznavanja s programom ruralnog razvoja i mogućnostima korištenja EU potpora, teme veće primjene informatike i GPSsustava u šumarstvu, projekti e-šume, certificiranja, trgovanja CO2 kvotama, uloga sektora u poboljšanju života u brdsko-planinskim područjima po uzoru na najbolja EU iskustva i prakse, itd.
Forestry Kupres 2016 Konferencija

Dvodnevni skup za predstavnike:

 • tvrtki u šumarstvu i preradi drva
 • dobavljače tehnologija
 • jedinice lokalne samouprave
 • državnih i međunarodnih institucija,akademske zajednice
 • međunarodne ulagače
 • medije
 • ostale uključene u sektor šumarstva i drvoprerade

Ciljevi konferencije:

 • predstavljanje potencijala šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini te u zemljama jugoistočne Europe
 • bolja valorizacija na šumi baziranih sektora kao jednog od pokretača gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji
 • bolja vidljivost i prisutnost ovog sektora na županijskoj, državnoj i EU razini
 • pokretanje mnogobrojnih znanstvenoistraživačkih projekata na području šumarstva i prerade drva

Tematski naglasci:

 • tržišna kretanja i trendovi u šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji u BiH
 • analiza postojeće tehnološke razine domaćeg šumarstva i drvne industrije u kontekstu neophodne primjene EU zakonodavstva
 • veća uporaba šumske biomase u proizvodnji električne energije
 • primjene inovacija (proizvodnih i procesnih)
 • implementacija europske šumarskestrategije
 • teme veće primjene informatike i GPSsustava u šumarstvu
 • projekti e-šume, certificiranja, trgovanja CO2kvotama
 • uloga sektora u poboljšanju života u brdsko planinskimpodručjima po uzoru na najbolja EU iskustva i prakse
Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!