utorak, 7. srpnja 2015.

OPĆINA KUPRES: POZIV NA JAVNU RASPRAVU

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUPRES 
OPĆINSKO VIJEĆE KUPRES


                      PREDMET: Javna obavijest:

                      Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres, sa zaključcima Općinskog vijeća, dostavljaju se.-

Javna rasprava održat će se 07.08.2015.godine (petak) u 9,00 sati

Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 02.07.2015.godine, razmatralo je Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres.
Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres i donijelo zaključak kojim se navedeni akti-i upućuju na javnu raspravu.
Prva javna obavijest objavit će se na Radio Kupres-u, oglasnoj ploči i web stranici općine Kupres 03. i 04. 07.2015. godine, a druge dvije dva dana uzastopno, odnosno 20. i 21. 07. 2015. godine, neposredno pred početak javnog uvida.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresirana pravne i fizičke osobe mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno na Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana  sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres u roku od 30 dana  tj. od 20.07.2015.godine do 20.08.2015. godine.
Javna rasprava održat će se 07.08.2015.godine (petak) u 9,00 sati u sali za sastanke Općine Kupres.
Javni uvid u izmjene i dopune Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres, može se izvršiti od 20.07.2015.godine do 20.08.2015. godine. u zgradi Općine Kupres, ispred šalter sale u prizemlju, a sva pojašnjenja, kao i dostavljanje primjedbi mišljenja, sugestija i td. po ovoj prostorno-planskoj dokumentaciji mogu se dobiti i dostaviti  u uredu broj 10 u prizemlju.
Nakon provedene javne rasprave a na temelju pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, te provedene javne rasprave, općinski načelnik će skupa sa nositeljem izrade  sačiniti izvješće o provedenoj javnoj raspravi i dostaviti ga općinskom vijeću. 
            Općinski načelnik će skupa sa nositeljem izrade  prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o usvajanju i o provođenju  izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto su prihvaćeni odnosno nisu prihvaćeni određeni prijedlozi, mišljenja i sugestije date u tijeku javne rasprave po nacrtima.
S poštovanjem.          


DOSTAVLJA SE:                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI     
1. Naslovu,                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA
2. U dokumentaciju,                                                 
3. U spis broj gornji                                                                           Mlađen Pavlica


**********************************************************************************


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES
OPĆINSKO VIJEĆE KUPRES
Broj: 01-23- /15
Datum, .2015.godine


Prilozi:Preuzmi ovaj dokument (Poziv_na_javnu_raspravu_po_nacrtu_RP tereni.pdf)Poziv_na_javnu_raspravu_po_nacrtu_RP tereni.pdf54 KbNema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!