petak, 26. lipnja 2015.

Održana 5. sjednica Vlade Hercegbosanske županije: OPĆINI KUPRES ZA ODRŽAVANJE STRLJANICE DODIJELJENO 10.000 KM

Na jučer održanoj 5. sjednici Vlade Hercegbosanske županije razmatran je i usvojen Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2015. godinu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata......

 Razmatran je i usvojen Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja županijskih cesta u 2015. godini kao i Odluka o davanju suglasnosti na taj plan. Veći dio vremena na sjednici raspravljalo se o Izvješću o radu Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije za prošlu i razmatranju Programa rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Naročito se razmatralo izvješće o radu te Uprave za 2014. godinu. U raspravi nekolicina ministara postavila je više pitanja o Izvješću o radu Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije za 2014. godinu. O Izvješću o radu za prošlu i Programu rada Uprave za tekuću godinu nije se glasovalo na sjednici već je zaključeno da se sve primjedbe, prijedlozi i sugestije kao i pitanja koja se odnose na izvješće o radu za prošlu i program rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije za ovu godinu dostave u pisanoj formi toj Upravi nakon čega bi se s tim dopunjenim pisanim informacijama i odgovorima eventualno ponovo raspravljalo na jednoj od sljedećih sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora- stipendiranja studenata”. Prema toj Odluci Program utroška sredstava iz te Odluke utvrđen je Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 27.500,00 KM. 

Na sjednici je usvojena i Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Centru Nova Nada u ukupnom iznosu od 200,000,00 KM kojega je predložilo Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. 

Razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora – besplatni udžbenici ” utvrđenog proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 47.425,00 KM. Raspodjela sredstava realizirat će se za nabavu udžbenika za učenike prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2015-2016. godini iz predmeta maternji jezik, matematika, priroda i društvo i glazbena kultura, kao i za nabavu besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje. 

 Na sjednici usvojen je i prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu u iznosu od 10.000,00 KM za financijsku potporu općini Kupres u organiziranju Kulturno-športske i turističke manifestacije Dan kosidbe na Kupresu „Strljanica” 2015. godine.


Usvojen je i prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalne potpore zdravstvenim institucijama- županijska bolnica Livno – utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 700.000,00 KM. 

Također je razmatran i prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama” utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za tekuću godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 500.000,00 KM. Raspodjela tih sredstava vršit će se za programe i projekte, a sve na temelju Javnog poziva kojeg će objaviti resorno Ministarstvo. 

Usvojena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Ostale potpore pojedincima - Pripravnici” utvrđenog također Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.460.000,00 KM. 

Nakon razmatranja usvojen je i prijedlog Odluke Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi” Beneficije za socijalnu zaštitu, potpore pojedincima - civilne žrtve rata, ostale potpore pojedincima- porodiljni dopust koji je utvrđen Proračunom Hercegbosanske županije za 2015.godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 2.530.000,00 KM.

Usvojen je prijedlog Odluke Programa utroška sredstava „Izdaci za raseljene osobe” utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih koji iznosi 270.000,00 KM. 

Naglašeno je da će realizacija svih financijskih potpora i drugih sredstava ovisiti o dinamici punjenja Proračuna Hercegbosanske županije u tekućoj godini. 

Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 6.000,00 KM iz tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije kao financijska pomoć Udruzi paraplegičara i oboljelim od dječije paralize iz Livna. 

Usvojena je i Odluka na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije o poništenju Rješenja i Javnog oglasa za člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar iz 2012. godine. Zbog malog iznosa sredstava s dnevnog reda današnje sjednice skinuta je točka Prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz tekuće pričuve Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, jer će ta sredstva biti uplaćena sa druge pozicije Proračuna Hercegbosanske županije.

Zbog ranije preuzetih obveza pojedinih ministara i predsjednika Vlade planirano razmatranje na današnjoj sjednici prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz tekuće pričuve: Ministarstvu gospodarstva i Službi za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije kao i razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje privatne prakse što je u nadležnosti Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih te prijedlog teksta Akcijskog plana za unaprijeđenje ranog rasta i razvoja djece u Hercegbosanskoj županiji 2014. - 2017. godine, kojega su predložili zajedno Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, kao i predviđene informacije u tekućim pitanjima bit će uvrštene u dnevni red sljedeće sjednice Vlade Hercegbosanske županije.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!