petak, 26. lipnja 2015.

19. sjednica Općinskog vijeća Kupres održati će se 02.srpnja 2015. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne iHercegovine
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01-52 /15
Kupres ; 25.06.2015.godine

Natemelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004 ), sazivam:


19. (devetnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 02. srpnja  (četvrtak)  sa početkom u 10 .00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.


Za sjednicu predlažem sljedeći :
Dnevni red
1.      Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća
2.      Informacija o radu Šumarije Kupres
3.      Izvješće oradu Centra za socijalni rad za 2014. godinu
4.      a) Informacija o provođenju odluka Općinskog vijeća o radnom vremenu u trgovinskim i ugostiteljskim radnjama od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine
b) Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti, turističkoj djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, trgovinskih djelatnosti, igara za zabavu i igara na sreću na području općine Kupres
5.      Izmjene idopune statuta JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres
6.      Izvješće o gospodarskoj situaciji na području općine Kupres s prijedlogom mjera za oporavak gospodarstva analizirano kroz određene Informacije predviđene programom rada Općinskog vijeća Kupres za 2015. godinu
a)      Informacija o provedenoj privatizaciji na području općine Kupres
b)      Informacija o stanju i pravnom statusu društveno državne imovine na području općine Kupres
c)      Informacija o prirodnim resursima i danim koncesijamana području općine Kupres
d)      Informacija o položaju i akcijski plan zapošljavanja mladih na području općine Kupres
e)      Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području općine Kupres
f)       Informacije o stanju lokalne infrastrukture na području općine Kupres i o investicijama koje su financirane iz općinskog proračuna
g)      Informacije o realizaciji plana u industrijskoj zoni Rupe „Poganac“,o provođenju prostorno planske politike na području općine Kupres i o izradi i realizaciji detaljnog plana za        turističke zone i objekte na području općine
7.      Nacrt Strategije razvoja općine Kupres 2016.-2020.godina
8.      Nacrt Operativnog plana sigurnosti općine Kupres 2015.-2020.godina
9.      Regulacioni plan sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“-Kupres
a)      Nacrt Odluke o osvajanju izmjena i dopuna
b)      Nacrt Odluke o provođenju izmjena i dopuna
c)      Prijedlog Zaključaka
10.  Prijedlog Odluke o rješavanju namjene zemljišta za izgradnju trafostanica
11.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kupres
12.  Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna regulacionog plana za usklađivanje stanja na terenu i važećeg regulacionog plana po zahtjevu Zorana Vrgoč iz Kupresa
13.  Prijedlog Odluke o brisanju posjeda
14.  Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima
  1. Tekuća pitanja
  2. Aktualni sat                                                                                                     Predsjednik OV
                                                                                                                                 Mlađen Pavlica

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!