subota, 15. studenoga 2014.

Dnevni red 15. sjednice Općinskog Vijeća Kupres

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
Općinsko vijeće Kupres

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004 ), sazivam 15. (petnaestu ) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 19. studeni (srijeda) sa početkom u 14 .00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red


1. Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o proglašenju općeg interesa (izgradnja Agronomskog instituta za zootehniku)
3. Informacije Službe za gospodarstvo, razvoj, investicije i komunalno stambene poslove po Programu rada OV za 2014. godinu
a) Informacija o zakupu pašnjaka za sezonsku ispašu stoke
b) Informacija o zakupu poljoprivrednog zemljišta i potpisanim ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta po javnom pozivu za zakup istog iz 2013. god.
c) Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i provođenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu HBŽ na području općine Kupres
d) Informacija o sklopljenim koncesijskim ugovorima na području općine Kupres
e) Informacija o infrastrukturi
4. Informacije Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove po Programu rada OV za 2014. godinu
a) Informacija o položaju mladih na području općine Kupres
b) Informacija o stanju i pravnom statusu društveno državne imovine na području općine Kupres
5. Nalog za ispravku greške (dopuna predmeta sa prethodne sjednice OV)
6. Prijedlog Odluke za raspisivanje Javnog natječaja za organizaciju „Strljanice“
7. Prijedlog Zaključka o postupku izrade prostornog plana za područje Hercegbosanske županije
8. Prijedlog Odluke o brisanju posjeda
9. Prijedlog Odluke o postupku,načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kupres
10. Prijedlog Odluke o općinskim komunalnim naknadama i pristojbama
11. Tekuća pitanja
12. Aktualni sat

Predsjednik OV
Mlađen Pavlica

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!