utorak, 16. srpnja 2013.

Javni poziv općine Kupres za instruktore i popisivače na Popisu stanovništva

Na temelju članka 26. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisno povjerenstvo općine Kupres objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA
PODRUČJE OPĆINE KUPRES

 
Ovim javnim pozivom Popisno povjerenstvo općine Kupres poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2013. godine na području općine Kupres.
Zainteresirani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se osobno prijave u prostorijama Popisnog povjerenstva na adresi općine Kupres, Vukovarska 2, soba broj 29. Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati od 16. do 31. SRPNJA 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisnog povjerenstva. Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili popisivača.
OPĆINSKI INSTRUKTORI
Obveze u popisu: obuka popisivača;obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu;organizacija i praćenje rada popisivača;pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca;drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.
Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:
- Da je državljanin BIH;
- Da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetna osoba);
- Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- Da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
- Da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;
- da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
- da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godineu prostorijama Popisnog povjerenstva općine Kupres i web stranicama statističkih institucija u Bosne i Hercegovine.
Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su da u periodu od 25. do 30. Kolovoza Popisnom povjerenstvu općine Kupres podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata,član obitelji poginulog branitelja.
Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06. do 10. rujna i nakon odslušane instruktaže (obvezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, ovisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva. 2
POPISIVAČI
Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ''od vrata do vrata'' i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisnog povjerenstva. Popisivači moraju u dva tjedna popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, kućanstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od 1. do 15. listopada2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema poslovnih/školskih obveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni  angažman.
Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:
- Da je državljanin BIH;
- Da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetna osoba);
- Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- Da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
- Da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;
- Da ima čitak rukopis;
- Da bude raspoloživ preko dana, uvečer i vikendom za posao;
- Da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godineu prostorijama Popisnog povjerenstva općine Kupres i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.
Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su da u periodu od 25. do 28. Kolovoza Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog borca.
Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. rujna i nakon odslušane instruktaže (obvezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, ovisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.
NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni,kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a točan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulirano Procedurama za plaćanje učesnika u Popisu.
Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.
PREDSJEDNIK POPISNOG
POVJERENSTVA OPĆINE KUPRES
____________________________________________
Vesna Jurič, dipl.ing.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!