srijeda, 12. listopada 2022.

Uspostava katastra nekretnina za k.o. Zlosela i Osmanlije

Nakon više od 30 godine nastavljaju se aktivnosti na uspostavi katastra nekretnina na području Općine Kupres. U četvrtak 06.10.2022. godine potpisan je ugovor o pružanju usluga „Uspostave katastra nekretnina za k.o. Zlosela i Osmanlije“ između Općine Kupres, Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i izabranog pružatelja usluga „Geometrika“ d.o.o. Grude. Nastavak aktivnosti na uspostavi katastra nekretnina na području općine Kupres, predstavlja prvi, konkretan odgovor naše lokalne zajednice na probleme građana u vezi sa evidencijama o nekretninama, međama, površinama, dvojnim upisima i sl.

U sklopu implementacije projekta ažurirat će se podaci ustanovljeni avio premjerom krajem 80-tih i početkom 90-tih godina i izvršiti pripreme za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta te samo izlaganje podataka utvrđenih premjerom i dopunskim premjerom.

Priprema podataka podrazumijeva provođenje svih promjena zaprimljenih u važećem katastarskom operatu kao i dopunski premjer koji treba da osigura usklađenost stanjem na terenu i baze podataka koja će se koristiti za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta.

Dopunski premjer i ažuriranje promjena za katastarske općine Zlosela i Osmanlije izvršit će se od dana potpisivanja ugovora do sredine ožujka 2023. godine kada je planiran početak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta.

Građani neće imati troškova u sklopu sistematske implementacije projekta. Sve troškove pripreme podataka i izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta snose Općina Kupres i Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

Postupak uspostave katastra nekretnina je složen i zahtjevan proces, koji podrazumijeva cijeli niz postupaka i radnji uz maksimalnu suradnju općine i lokalne zajednice. Stoga se mole građani da pruže podršku izabranom pružatelju usluga, „Geometrika“ d.o.o. Grude, da budu spremni za postupak izlaganja planiran za početak sljedeće godine kako bi na vrijeme i u besplatnom postupku osigurali da njihova nekretnina bude adekvatno upisana u katastarski operat koji će se nakon izlaganja na javni uvid koristiti za uspostavu/zamjenu zemljišne knjige i utvrđivanje prava na nekretninama

Realizacijom projekta uspostave katastra nekretnina, građani će dobiti ažuran katastar i tačnu evidencije o nekretninama koje posjeduju, stvarnu površinu, granice, način korištenja i sl., te će se podaci izlaganja koristiti za uspostavu/zamjenu zemljišne knjige. Krajnji cilj jeste uspostava jedinstvene i točne evidencije o nekretninama, jedan katastarski broj, jedna površina, jedan vlasnik.

Više informacija građani mogu dobiti od predstavnika općine te će biti blagovremeno obaviješteni o daljnim aktivnostima.


Plan aktivnosti:

od 06.10.2022. – 15.03.2023. godine – provođenje promjena, dopunski premjer i priprema podataka za izlaganje na javni uvid za k.o. Zlosela i osmanlije

od 15.03.2022. godine – izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Zlosela i Osmanlije


Preuzmi ovaj dokument (USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA- Općina Kupres.doc)USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA- Općina Kupres.doc126 Kb


Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!