ponedjeljak, 20. rujna 2021.

Dan žalosti u općini Kupres

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01/1-45-1307/21

Kupres; 20.09.2021. godine

Na temelju članka 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine F BiH broj 49/05) i članka 39. Statuta općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres broj 20/08) Općinski načelnik d o n o s i

ODLUKA

o proglašenju Dana žalosti u općini Kupres

Povodom tragičnog stradanja koje se dogodilo 19. rujna 2021. godine u kojem je smrtno stradala jedna mlada osoba proglašavam 20. rujan 2021. godine (ponedjeljak) Danom žalosti na području općine Kupres.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na polja koplja na zgradi općine Kupres, te na zgradama javnih poduzeća i ustanova kojima je osnivač općina Kupres.

Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi, javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužne su svoje poslovanje obavljati primjereno Danu žalosti.

Elektronski i drugi mediji s područja općine Kupres dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi Danu žalosti.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku općine Kupres.

Općinski načelnik

Zdravko Mioč


Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!