petak, 16. lipnja 2017.

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA - Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA 
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Broj: 01-14-3300/17
Sarajevo, 14. 06. 2017. godine
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za transfere:
Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa aplikacijskim obrascima može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.
Rok za dostavljanje prijava je 28.6.2017. godine.
Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo
Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.
M I N I S T R I C A
Zora Dujmović

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!