petak, 5. svibnja 2017.

III. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KUPRES

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineHERCEGBOSANSKA ŽUPANIJAOPĆINA KUPRESOpćinsko vijeće Kupres
Broj : 01/2-44/17Kupres ; 04.5.2017. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 3.  (treću)  sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 11. svibnja (četvrtak)  sa početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća
2. Informacija o stanju Javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području PP Kupres u 2016. godine
3. Informacija o radu Šumarije Kupres za 2016. godinu
4. Izvješće o radu  Općinskog Javnog pravobranitelja za 2016. godinu
5. Izvješće o radu Centra za socijalni rad za 2016. godinu
6. Izvješće o radu Javne ustanove za kulturu i obrazovanje „Hrvatski dom“ Kupres za 2016. godinu
7. Izvješće o radu Skupštine javnih poduzeća:
  a)  Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres
  b)  Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o Kupres
  c)  Javnog poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres
  8. Izvješće o radu Tržišno-ugostiteljsko- prometnog inspektora od 01.1.2016. godine do 31.12.2016.  godinu
  9. Izvješće o radu Inspektora za poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od 01.7.2016-31.12.2016. godine
   10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa:
   a)  Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres
   b)  Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Kupres
   c)   Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o Kupres
   d)  Javnog poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres
   11. Rješenje o razrješenju članova Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač
   12. Rješenje o izboru članova Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač
   13. Odluka o prijevozu i subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa prostora općine Kupres
   14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2017. godinu
   15. Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana Kupres, na lokaciji zelene tržnice u Vukovarskoj ulici  u Kupresu
   16. Suglasnost za kandidiranje projekata kod IFAD-a, izgradnja zelene tržnice i sanacija i asfaltiranje lokalnih putova
   17. Dostava podataka vezanih za identifikacije k.č. nadzemnih i podzemnih instalacija, uređaja i opreme po Zaključku Općinskog vijeća, 01-02-2-41/15 od 26.05.2015. godine, po Odluci Općinskog vijeća broj: 01-02-1-40/15 od 26.05.2015
   18. Tekuća pitanja
   a) Prijedlog za promjenu Statuta općine Kupres
   19. Aktualni sat
   Predsjednik OV
   Mlađen Pavlica

   Nema komentara:

   Objavi komentar

   Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!