četvrtak, 6. travnja 2017.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO) raspisalo je Javni konkurs za odabir korisnika grant sheme Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

Slikovni rezultat za tvornica namještajaFederalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO) raspisalo je Javni konkurs za odabir korisnika grant sheme Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)" kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, podršku procesu uvođenja međunarodnih standarda i sistema kvaliteta, unapređenje znanja i vještina zaposlenih, promociju izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima.
Kroz grant shemu pruža se podrška MSP, koji djeluju u prioritetnim oblastima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila,obuće i kože, obrada plastike, prehrambena industrija, informacione tehnologije) kako bi realizirali: i) investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, ii) programe obuke radne snage i iii) unaprijedili pristup tržištu, odnosno promovirali proizvode na tržištima a u cilju podizanja konkurentnosti MSP.

Korisnici sredstava grant sheme mogu biti privredna društva (d.o.o. i d.d.) shodno Zakonu o poticanju razvoja male privrede, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje godinu dana, imaju pozitivno poslovanje u 2016. godini, te imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan 31.03.2017, unutar područja Klasifikacije djelatnosti KDBiH 2010.

Kako je navedeno u Javnom konkursu korisnici poticajnih grant sredstava od strane ovog Ministarstva iz 2016. godine ne mogu koristiti sredstva ove grant sheme u 2017. godini, kao ni oni subjekti male privrede koji nisu opravdali prethodno dobivena poticajna sredstva FMRPO.

Također i korisnici koji koriste grant sredstva FMRPO po programima sa bankama, nemaju pravo učešća u javnom konkursu do izvršenja ugovora koji su zaključili sa bankama.

Finansijski doprinos grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se MSP prijavljuje ne može biti viši od 65.000 KM. Sufinansiranje od strane MSP koje se prijavljuje za bespovratna sredstva iz grant sheme je minimalno 50 posto od ukupne vrijednosti projekta.

Ukupno trajanje projekta ne može prelaziti osam mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak 05.05.2017. godine.

Više informacija možete dobiti OVDJE.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!