srijeda, 23. studenoga 2016.

Održana 54. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Plan prijama vježbenika visoke stručne spreme za 2016./2017. godinu. Donesenim Planom bit će obavljen prijam 64 osobe s visokom stručnom spremom putem Javnog natječaja kojeg će provesti Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i Agencija za državnu službu – Odjeljenje u Livnu svatko u okviru svoje mjerodavnosti. Sredstva su osigurana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016./2017. godinu.

Također Vlada je donijela i Plan prijama vježbenika srednje stručne spreme za 2016./2017. godinu. Na temelju donesenog Plana obavit će se prijam 36 osoba srednje stručne spreme na razdoblje od 6 mjeseci u tijela županijske uprave. Prijam će se obaviti na temelju Javnog natječaja kojeg će raspisati Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Sredstva su osigurana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016./2017. godinu.

Doneseno je Rješenje o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Hercegbosanske županije za razdoblje od 6 mjeseci.
Tijekom sjednice Vlada Hercegbosanske županije je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 2.630,39 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Ministarstvu gospodarstva za računovodstvene usluge i poslove savjetovanja tvrtki „FINACO-BC“ d.o.o. za potrebe ekonomske analize stanja Javnog poduzeća RU „Tušnica“ d.o.o. Livno.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu za isplatu v.d. JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno u iznosu od 4.000,00 KM.
Vlada je donijela i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne financijske pomoći Aleksandru Radunu iz Bosanskog Grahova za žurnu transplantaciju bubrega u iznosu od 5.000,00 KM.


Također Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne financijske pomoći Filipu Iviću iz Kongore, općina Tomislavgrad za pomoću u liječenju djeteta u iznosu od 3.000,00 KM.

U jednom dijelu sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu za pomoć u radu Udruge umirovljenika Hercegbosanske županije u iznosu od 3.000,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Liječničkoj komori Hercegbosanske županije za pomoć u radu u iznosu od 2.000,00 KM.

Poslije razmatranja prijedloga Vlada je donijela Odluku o odobravanju naknade Povjerenstvu za nadzor nad radom autoškola i Ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesec listopad 2016. godine.

Vlada je donijela Odluku i o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne financijske pomoći Marku Zagorcu iz Prova, općina Livno za obnovu kuće u iznosu od 2.000,00 KM.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!