četvrtak, 10. studenoga 2016.

Federalno ministarstvo kulture i športa - javni poziv

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati u 2016. godini na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16).


Aplikacioni obrasci za interventna sredstva po transferima:
Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2016. godine.
Programe/projekte je potrebno dostaviti na adresu:
Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo
Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ - „Naziv transfera“.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!