ponedjeljak, 4. srpnja 2016.

Srednja škola „Kupres“: N AT J E Č A J Za izbor kandidata na radna mjesta:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“
             K U P R E S

Ur. Broj: 02-38-568/16
Kupres: 04. srpnja 2016. godine

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 32. Statuta Srednje škole „Kupres“,te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj.1/12 i 1/14), Školski odbor  Srednje škole „Kupres“  r a s p i s u j e :
                                                                                                                                                                                 
N AT J E Č A J
Za izbor kandidata na radna mjesta:


1.       Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture - 1  izvršitelj na neodređeno radno vrijeme,
2.       Nastavnik povijesti  – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme ,
3.       Nastavnik ekonomsko turističke skupine predmeta - 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme,
4.       Nastavnik kemije - 1 izvršitelj naodređeno radno vrijeme, 
5.       Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljskog  dopusta),
6.       Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme,
7.       Nastavnik matematike – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme.

Za sva radna mjesta osim nastavnik engleskog jezika natječaj se raspisuje do kraja nastavne 2016./2017. godine.
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

1.       Za radno mjesto pod točkom 1.
VSS-profesor športa i tjelesnoga odgoja, profesor za fizičku kulturu, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, profesor kineziologije, magistar športa i tjelesnog odgoja i magistar fizičke kulture.
2.       Za radno mjesto pod točkom 2.
VSS-profesor povijesti i magistar povijesti.
3.       Za radno mjesto pod točkom 3.
VSS -diplomirani  ekonomist sa položenom psihološko-pedagoškom skupinom predmeta
4.       Za radno mjesto pod točkom 4.
VSS – profesor kemije, diplomirani inženjer kemije, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, magistar kemije magistar inženjer kemije i magistar kemije-diplomirani inženjer kemije.
5.       Za radno mjesto pod točkom 5.
VSS – profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirani anglist, i magistar engleskog jezika i književnosti.
6.       Za radno mjesto  pod točkom 6.
VSS – profesor njemačkog jezika i književnosti i magistar njemačkog jezika i književnosti.
7.       Za radno mjesto pod točkom 7.
VSS – profesor matematike, diplomirani inženjer matematike, magistar matematike i magistar matematike – diplomirani inženjer matematike.


Za sva radna mjesta potrebno je imati položen stručni ispit.

Ispunjavanje općih posebnih uvjeta natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

-          rodnog lista,
-          uvjerenja o državljanstvu,
-          diplome o potrebnoj stručnoj spremi,
-          uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-          uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),
-          uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),
-          uvjerenja o prosjeku ocjena tijekom studiranja,
-          uvjerenja o radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),
-          potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje,
-          preporuka poslodavca (ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove) gdje je kandidat stekao radno iskustvo

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom, uzet će se i u obzir vježbenici.
Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.
Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj omotnici snaznakom “za natječaj” isključivo poštom na adresuSrednja škola „Kupres“, Splitska 4. Kupres

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.com, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Školski odbor škole

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!