petak, 27. svibnja 2016.

Općina Kupres od koncesija za period od 11 godina dobila oko 25 681 KM

Na području općine Kupres ima ukupno 7 sklopljenih ugovora o koncesiji, izjavio je načelnik ove općine Perica Romić.

Od ukupnog tog broja , na eksploataciju mineralne sirovine dolomita idu dva ugovora a jedan na eksploataciju mineralne sirovine treseta,dva ugovora odnose se na korištenje prostora za izgradnju i korištenje turističkog i sportsko-rekreacijskog centra (skijališta) te dva ugovora kojim je koncesionar zauzeo prostor za izgradnju i korištenje vjetroparka.

Vezano za poduzeća sa kojima je sklopljen ugovor o koncesiji, od načelnika se doznaje da su njih četiri registrirana pri općini Kupres dok su ostali registrirani u Tomislavgradu , Posušju i Mostaru.

U skladu s navedenim, Općinsko vijeće Kupres je sredinom prošle godine uputilo zahtjev resornom Ministarstvu Hercegbosanske županije (HBŽ) za detaljne informacije vezane za predmet koncesija te je nakon prikupljenih podataka i njihovim evidencijama utvrdila da je u vremenu od 2010 do 2014. godine sa konta županijskog proračuna u Općinski proračun uplaćeno 25.681,07 KM.

Koncesije su davane uglavnom na rok od 30 godina a vrijeme trajanja koncesija i rokova te plaćanje koncesijske naknade definirani su Ugovorom na način da se Koncesionar obvezuje plaćati godišnju koncesijsku naknadu, a nadzor nad ispunjenjem obveza plaćanja naknade za predmetnu koncesiju obavlja Ministarstvo financija HBŽ.

„Obzirom da nam nikad nije dostavljen niti jedan obračun i niti jedan dokument na koji je način obračunata koncesijska naknada ne možemo niti znati da li je ili nije Županija izmirila sve obveze prema Općini kad je u pitanju koncesijska naknada“, kazao je Romić.

Vlada ove županije je donijela 2009. godine odluku kojom se sredstva raspoređuju po principu 60% u korist Županije i 40% u korist Općine.

„Kad se uzme u obzir da je za period od 11 godina tj. od 2004-2014. godine kad je evidentirana prva uplata u županijski proračun po osnovi koncesijske naknade od strane jednog koncesionara u općinski proračun uplaćeno po našoj evidenciji 25.681,07 KM ili 2334,64 KM u prosjeku po godini može se konstatirati da nam prirodni resursi kad je u pitanju punjenje općinskog proračuna i nisu baš od neke koristi“, istaknuo je Romić.

Sa svrhom zaštite njihovih prirodnih resursa i u svrhu naplate pravičnih koncesijskih naknada , kako kaže načelnik ,sugerirano je Vladi HBŽ da prilikom izrade koncesijskih Ugovora koji se tiču kupreških prirodnih resursa uz to što Općinsko vijeće daje prethodnu suglasnost za postupak dodjele koncesije, sudjeluje i općina Kupres.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!