petak, 11. prosinca 2015.

Raspisan Javni poziv za prijavu projekata korisnika za raspodjelu sredstava ”Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH- Transfer za razvoj turizma” za 2015. godinu

kupres-skijanje-zimovanje-ski-stazaRaspisan Javni poziv za prijavu projekata korisnika za raspodjelu sredstava ”Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH- Transfer za razvoj turizma” za 2015. godinu

Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je federalno Ministarstvo okoliša i turizma, raspisalo javni poziv za prijavu projekata korisnika  za raspodjelu sredstava  „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH- Transfer za razvoj turizma“ za 2015. godinu. Na javni poziv mogu se prijaviti projekti iz slijedećih područja I za slijedeće aktivnosti :


  1. Sufinanciranje projekata izgradnje novih, proširenje i obnova turističko-ugostiteljskih kapaciteta, u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.
Poticaj razvoja i unapređenja turističko-ugostiteljskih kapaciteta u Federaciji BIH, doprinos povećanja kvaliteta turističke ponude, turističkih sadržaja i zaposlenosti u cilju povećanja broja turista, poboljšanja turističko-ugostiteljske infrastrukture. Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva. 
  1. Program podrške razvoja brendiranja, izrade turističkih suvenira i razvoja ruralnog turizma u Federaciji BiH sa posebnim naglaskom na uključivanje mladih i žena te obogaćivanje turističke raznolikosti, u iznosu od 100.000,00 KM.
Poboljšanje turističke ponude u lokalnim zajednicama Federacije BiH, kao posebnih destinacija, stvaranje prepoznatljivog turističkog brenda, izrade turističkog suvenira s ciljem povećanja prometa i potrošnje te bolje promocije prirodnih resursa kroz uključivanje mladih u razvoj turizma i uz uvažavanje ravnopravnosti spolova. Sredstva su namijenjena fizičkim i pravnim licima registriranim iz oblasti turizma i ugostiteljstva, pojedincima i udruženjima koji se bave promocijom turizma, prirodnih i kulturnih vrijednosti sa projektima usmjerenim na realizaciju svrhe programa sa prostora FBiH. 
  1. Program podrške u izradi i tiskanju turističkog promotivnog materijala Federacije BiH , u iznosu od 200.000, 00 KM
Jačanje turističke promocije Federacije BiH kroz izradu i tiskanje različitih oblika promotivnog materijala, prirodnih i kulturnih vrijednosti u svrhu razvoja turizma,osiguravanje stručne literature za potrebe turističkih i ugostiteljskih djelatnika.
Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim licima koji se bave općom promocijom turizma i ugostiteljstva u Federaciji BiH, pojedincima koji imaju projekte vezane za tiskanje publikacija,stručnog časopisa i promotivnog materijala.
Dodatne informacije poput tko ima pravo sudjelovanja, kriteriji i način prijave, ostali uvjeti i  sadržaj prijave:  Zahtjev za uključivanje u projekt, Obrazac projekta i Obrasci izjava za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici ministarstva  www.fmoit.gov.ba/ba/page/64/natjecaji

Napomena: Javni poziv za prijavu korisnika sredstava o raspodjeli sredstava "Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" za 2015.godinu, objavljen je u  ("Službenim novinama FBiH broj: 95/15, dana 11.12.2015.godine).
Krajnji rok za dostavu dokumentacije na adresu ministarstva je 18.12.2015.godine.

Priložene datoteke

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!