srijeda, 15. srpnja 2015.

KOMUNALNO KUPRES IZVODI RADOVE NA SANACIJI "GRADSKE DEPONIJE" U VRIJEDNOSTI 55.000,00 KM

V.D RAVNATELJ KUPREŠKOG  KOMUNALNOG PODUZEĆA TOMISLAV PAŠALIĆ O PLANOVIMA I AKTIVNOSTIMA OVOG  KUPREŠKOG JAVNOG PODUZEĆA

U tijeku su radovi na uređenju i sanaciji gradske deponije. 
Investitor je Općina Kupres a izvođač radova je JKP Kupres d.o.o.

Općina Kupres i JKP Kupres d.o.o. su zaključili ugovor o izvođenju radova i korištenju namjenskih sredstava viših nivoa vlasti planiranih u proračunu općine Kupres.Za 2015 godinu sredstva planirana u proračunu za JKP Kupres u iznosu od 55.000,00 predviđena su za sanaciju deponije.

Deponija nije službeno zatvorena. Planom sanacije gradske deponije koji je izradilo poduzeće Proin d.o.o. Široki brijeg planirano je njeno korištene do kraja 2015 a zaključno s tom godinom i njeno zatvaranje. Međutim, zbog teške financijske situacije u zadnjih nekoliko godina u JKP Kupres nije se moglo poduzeti ništa konkretno na sanaciji deponije a tako ni odvozu otpada na drugu lokaciju.

Kako se situacija u zadnje vrijeme popravlja, planiramo korak po korak vršiti sanaciju deponije u skladu s financijskim mogućnostima. U 2016 godini ne odvoziti smeće na tu lokaciju.
Znači, JKP Kupres d.o.o. trenutno odvozi otpad tj smeće na „Gradsku deponiju“. (Inače, ta tzv“Gradska deponija“ se inače smatra „divljom“ deponijom.)

U zadnje vrijeme je uočeno kako građani odlažu građevinski otpad na deponiju. Međutim obavljaju to na vrlo ružan način tako da navedeni otpad istresu odmah uz put pa to stvara jako ružnu sliku ionako velikog rugla. (slike u prilogu).

Jkp Kupres d.o.o. Kupres u 2015 godini se aktivno počelo baviti problemom odvajanja otpada tj sirovina koje se mogu reciklirati.

Tako smo na Dan planeta zemlje organizirali skupljanje EE otpada. Tom prilikom smo skupili popriličnu količinu tog otpada koje je nakon prikupljanja preuzelo poduzeće „MK Computers shop“ d.o.o Tomislavgrad koje je ovlašteno za zbrinjavane istog. I nakon toga nekolicina ljudi se javila da imaju određene količine EE otpada koje smo mi preuzeli i dali na daljnje zbrinjavanje.

U ovoj godini smo krenuli u realizaciju i „pilot“ projekta odvajanja uredskog i kućnog papira. Gotovo 30% otpada čini papir pa nas je to ponukalo da krenemo u odvajanje istog. 
Nabavili smo kutije i krenuli sa njihovim instalacijama u uredske prostorije (Hercegbosanske šume, općina Kupres, auto servis Vila, Croatia osiguranje…) 

Pokušat ćemo podijelit kutije u gotovo sve uredske prostore na području općine a nakon toga učiniti i daljnje korake ka odvajanju u domaćinstvima. (slike u prilogu).

U fazi je i nabavka dva manja eko otoka koja ćemo instalirati u Osnovnu i Srednju školi. Tom prilikom planiramo početkom školske godine održati i malu prezentaciju o odvajanju otpada našim školarcima.
U izradi je i studija-projekt postavljanja eko otoka na području općine kupres koju radimo u suradnji sa poduzećem KOVA d.o.o. iz RH.

Koristim priliku da pozovem sve naše građane da sav EE otpad (elektronski i elektronički otpad) u koji spadaju i sve štedne žarulje slobodno donesu u prostorije JKP KUPRES d.o.oili nek na zovu na 063-39-49-59.

Isto tako apeliram na sve građane da odvajaju papir iz svog kućnog smeća. Svi oni koji su zainteresirani mogu se javiti na navedeni broj telefona ili doći u naše prostorije i preuzeti kutiju za odvajanje papira.Tomislav pašalić
J.P. Komunalno Kupres d.o.o.
Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!