ponedjeljak, 24. studenoga 2014.

KUMUNALNO KUPRES: UGRADNJA VODOMJERA ILI VEĆE PAUŠALNE CIJENE

Na temelju članka 29. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres  a na osnovu Rješenja o cijenama komunalnih usluga točka III, v.d. direktor poduzeća donosi:


ODLUKU
o načinu obračuna potrošnje vode i ugradnji vodomjera


  1. Obračun potrošnje vode za korisnike (domaćinstva) koje nemaju ugrađene vodomjere vršit će se paušalno s tim da će se umjesto dosadašnjih 2,25 m3 po članu domaćinstva obračunavati 4,5 m3 sve dok se ne ugradi vodomjer.
  2. Obračun potrošnje vode za korisnike (gospodarski subjekti) koje nemaju ugrađene vodomjere vršit će se paušalno s tim da će se obračunavat količina uvećana za 100 %, sve dok se ne ugradi vodomjer.
  3. Obračun vode za sve korisnike koji imaju ugrađen vodomjer, a već se nalaze u evidenciji JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres, vršit će se očitanjem broja potrošenih m3 vode putem navedenih vodomjera.
  4. Korisnici koji imaju ugrađene vodomjere, a ne nalaze se u evidenciji JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres, (ispravne i neispravne) dužni su iste prijaviti. Ukoliko je vodomjer neispravan JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres će isti zamjeniti ispravnim i baždarenim vodomjerom o svom trošku.
  5. Korisnici koji nemaju ugrađen vodomjer isti mogu dobiti u JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres bez plaćanja naknade (1/2“ i ¾“). Rok za ugradnju preuzetog vodomjera je 2 mjeseca od dana preuzimanja. Ugradnja vodomjera pada na trošak korisnika. Ugradnju može izvršiti JKP „Kupres“ d.o.o. kao i ostale osobe i poduzeća. Ukoliko ugradnju izvrše druge osobe i poduzeća djelatnici JKP „Kupres“ d.o.o. će utvrditi ispravnost ugradnje i plombiranje i sačiniti zapisnik.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivati će se od obračunskog razdoblja za mjesec Prosinac 2014. godine.

Dostaviti:
            - Radio Kupres
            - web portali
            - oglasna ploča
            - a/a
                                                                                                                              v.d. direktor

                                                                                                                          Tomislav Pašalić

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!