srijeda, 1. listopada 2014.

ŽUPA SUHO POLJE: RADOVI NA CRKVI 2014

Lani smo imali digitalno uređenje kakvu crkvu želimo. Nakon priprema pristupamo realizaciji plana i radova na crkvi..
Početkom rujna stavljena je skela na južnoj strani, da bi sanirali fasadu i zaustavili vodu koja je prodirala za kišnog vremena.
Skele su radnici počeli montirati 4. rujna, koje je bilo zahtjevno postaviti zbog dva kosa krova iznad sakristije.........


Stavljena je silikatna fasada. Vanjski radovi su završeni 30. 9., a skela je skinuta 1. 10. 2014. godine.

U među vremenu smo unutar crkve uklonili pokrajnje galerije koje nisu trebale biti izgrađene, kako stoji u dopisu od komisije iz Provincijalata iz 1998. godine.

Iznijeli smo klupe u ponedjeljak 22. rujna i odmah se pristupilo rušenju. Do petka 26. rujna je bilo završeno rušenje i odvezen materijal iz crkve. U subotu smo očistili crkvu od prašine i uselili se u crkvu da bi mogli u nedjelju slaviti svetu misu u crkvi. Preko tjedna misu i pobožnosti smo imali u dvorani ''Fra Filip Kunić''.

  U toku je primanje ponuda za izradu grede i zabata na koru. I to ćemo ovih dana početi raditi.

Gotov je projekt za ozvučenje, jedan od projekata za osvjetljenje i grijanje, a čekamo ponude za unutarnje umjetničko i likovno uređenje svetišta i cijele crkve. Radimo na traženju materijala za klupe i namještaja za sakristiju i crkvu.
HVALA DAROVATELJIMA, koji su omogućili da se ovo može realizirati.
Mir i dobro!
fra Marko Jukić, župnik


Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!