utorak, 7. listopada 2014.

Radio Kupres: NATJEČAJ za prijem u radni odnos djelatnika na radno mjesto novinar

Javno poduzeće Radio Kupres d.o.o.
Mate Bobana 1 - Kupres


Na temelju članka 11., stavka 6. Zakona o javnim poduzećima Federacije BiH i članka 25.stavka 14. Statuta J.P. Radio Kupres d.o.o., ravnatelj J.P. Radio Kupres d.o.o. raspisuje javni
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos djelatnika na radno mjesto novinar

1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o raduOsim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba ispuniti i posebne uvjete:
- diploma visoke stručne spreme (diplomirani novinar/politolog)
- završeno obrazovanje po Bolonjskom procesu sa 180 ECTS bodova (prvostupnik novinarstva/politologije)
- završeno obrazovanje po Bolonjskom procesu s 300 ECTS bodova (magistar struke novinarstva/politologije)
Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:
- rodnog lista
- uvjerenja o državljanstvu
- diplome o stručnoj spremi,
- uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci)
- uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci)
S kandidatima koji ispunjavaju potrebne uvjete, ravnatelj će provesti intervju.
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na WEB stranici J.P. Radio Kupres d.o.o. www.kupreskiradio.com, programu J.P. Radio Kupres d.o.o., na oglasnoj ploči i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.
Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj – ne otvarati” poslati poštom na adresu
J.P. Radio Kupres d.o.o., Mate Bobana 1, 80320 Kupres
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Mirela Ivoš, ravnatelj

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!