srijeda, 13. srpnja 2016.

LJETNI RADOVI - KOŠEVINA


Jedan od najtežih, najdugotrajnijih  i uz "cipanje" drva vjerovatno najbitnijih  radova na Kupreškoj visoravni je koševina.
Klepanje kose - Miroljub Grgić - Grga
Košnja trave na Kupresu počinje od Petrova  kada bi se klepale kose i tako zvonkim odjecima preciznih udaraca klepca od kovanicu označio početak koševine pa sve do Gospojine. Nerijetko i duže, ovisno o potrebama, ako se radi o gazdinstvu sa većim brojem grla stoke.
Nekada je za taj posao trebalo i desetak kosaca (ovisno o veličini livade) a danas to rade strojevi. Kosci
Ovih dana, padaju otkosi uz a i vrijeme služi dobro.  Kosci užurbano "ruše" podvornice, "mekote" i livade u i oko sela a kasnije, kada sazriju trave u Radanovcima, Brižinama,  i drugim livadama Zlosečkog tj. kupreškog polja, kosci odlaze u polje. Duge kupreške zime, razlog su velikog obima kupljenja sijena, osnovne hrane za "blago". Branko kosac, Jela kupelica (Dumančići na Strljanici)
Nijedan drugi posao na Kupresu nije opjevan kao koševina! Kosci bi koseći kovanicama (ručnim kosama)  i kupelice (kupreške žene) po cijeli dan gromoglasno pivali bećarac pa je kupreškim poljem u nekadašnja vremena ojekivala pisma:*****

"Mladi kosac, oštra kosa, 
Dođi mala do otkosa.
Dođi mala do livade, da ličimo jade."

****
Branko Dumančić
Priko polja trapću kola zoro zoro zoro moja, zoro zorice
Stan stan djevojko dušo moja stani, ne bježi
Stan stan djevojko dušo moja stani, ne bježi
U kolima draga moja zoro zoro zoro moja, zoro zorice
Stan stan djevojko dušo moja stani, ne bježi
Stan stan djevojko dušo moja stani, ne bježi

Na volove podvikuje zoro zoro zoro moja, zoro zorice
Stan stan djevojko dušo moja stani, ne bježi
Stan stan djevojko dušo moja stani, ne bježi

A na mene namiguje zoro zoro zoro moja, zoro zorice
Stan stan djevojko dušo moja stani, ne bježi
Stan stan djevojko dušo moja stani, ne bježi

*******
Kosci
Kupreške žene i divojke (kupelice),  prilikom kupljenja sijena (sina) pjevale su:

Kosci kose košulje se bile, košulje se bile
Mila majko nema moga mile, mila majko nema moga mile
Neka kose nek se suši sjeno, nek se suši sjeno
Nema mile meni je svejedno, nema mile meni je svejedno
Kad ćeš mile iz rbine kući, ostala je pura kvrcajući


Na ognjišću bit će pura vcruća, čekat će te dragi do svanuća.....

*******


Strljanica

Čija j ono livada zelena, ti nevenčice moja
ti neveni se tamo okrendera se amo
Što no na njoj još kosaca nema, ti nevenčice moja
ti neveni se tamo okrendera se amo
Livada je garavog bećara, ti nevenčice moja
ti neveni se tamo okrendera se amo
Pijan lola i u travi spava, ti nevenčice moja
ti neveni se tamo okrendera se amo
Ne briga ga što prolazi trava, ti nevenčice moja
ti neveni se tamo okrendera se amo

*******
Stara presa


Kosci kose Kosci kose rukavice nose      
Kukavice kukavice troje rukavice           

Po Stožeru po Stožeru kameni se bile     
Ja mislila ja mislila čuva ovce Mile    

******


Sadivanje
Kosci kose košulje se bile. košulje se bile     
Mila majko nema moga Mile
Kad ćeš Mile iz  ’Rbine kući, iz ’Rbine kući ,             
Ostala je pura kvrcajući. 
Na ognjišću bit će pura vruća, bit će pura vruća,
Čekat ću te dragi do svanuća.
Nek se kosi nek se suši sjeno, nek se suši sjeno,
Nema Mile meni je svejedno.

*****

KosciFoto i tekst:
T.Ivić/Zlosela.com

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!