četvrtak, 27. veljače 2014.

Načelnik Romić donio Odluku kojom se pokreće postupak analize privatizacije

Načelnik Perica Romić donio Odluku kojom se pokreće utvrđivanje činjeničnog stanja tijekom i nakon privatizacije poduzeća i objekata na području općine Kupres zbog objektivnog informiranja javnosti, zbog utvrđivanja mogućnosti za stavljanje nefunkcionalnih poduzeća u funkciju i na koncu zbog utvrđivanja odgovornosti osoba koje su zloupotrijebile privatizacijski ciklus. Spomenutu odluku poslao nam je načelnik općine Kupres gosp. Perica Romić. Oduku može pročitati u cjelosti:


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:
Kupres, 25.02.2014. godine

Na temelju članka 15. Zakona o principima lokalne samouprave (˝ Službene novine F BiH˝ brpj 49/06 i 51/09) i članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), Općinski načelnik općine Kupres donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka analize privatizacije


Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak analize privatizacije poduzeća na području općine Kupres.

Članak 2.
Temeljem ove Odluke, općina Kupres ( U daljnjem tekstu: Općina) će Agenciji za privatizaciju HBŽ (U daljnjem tekstu: Agencija) uputit zahtjev za dostavu podataka i svih relevantnih informacija o izvršenima privatizacijama poduzeća na području općine Kupres.
Općina će Agenciji uputiti zahtjev za dostavu podataka i svih relevantnih informacija o neizvršenim privatizacijama poduzeća sa područja općine Kupres.
Osim zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka, Općina će zatražiti od Agencije dostavu informacija o planu i aktivnostima koje će se provesti za dovršetak postupka privatizacije neprivatiziranih poduzeća sa područja općine Kupres.

Članak 3.
Nakon zaprimanja tražene dokumentacije iz članka 2. ove Odluke, Općina će izvršiti pregledavanje zaprimljene dokumentacije i utvrditi relevantno činjenično stanje za svako poduzeće.
O izvršenim radnjama iz prethodnog stavka ovog članka općina će sastaviti odgovarajući akt.
Akt iz stavka 2. ovog članka sadržavat će sve relevantne podatke za svako privatizirano /neprivatizirano poduzeće, a koji će biti utvrđeni temeljem dostavljene dokumentacije Agencije.

Članak 4.
Na temelju podataka utvrđenih na način iz članka 3. ove Odluke, Općina će donijeti odgovarajući akt (zaključak), u kojemu će se, na temelju dostupne dokumentacije, utvrditi svi relevantni podaci za sva privatizirana i neprivatizirana poduzeća sa područja općine Kupres.

Članak 5.
Akt iz članka 4. ove Odluke dostaviti će se Općinskom vijeću Kupres na razmatranje i donošenje odgovarajućih odluka.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se ˝Službenom glasniku općine Kupres˝Općinski načelnik
Perica romić, dr.vet.med.Izvor: www.kupreskiradio.com/

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!