ponedjeljak, 13. siječnja 2014.

OBAVIJEST IZ Službe za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne poslove općine Kupres

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
Služba za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne poslove

 OBAVIJEST

Obavještavaju se svi gospodarski subjekti, kulturne i duge ustanove sa područja općine Kupres da je Vlada F BiH donijela  Uredbu o načinu i procedurama prijavljivanja državne potpore u Federaciji BiH (˝Službene novine F BiH˝ broj 104/13). Sastavni dio navedene Uredbe je Obrazac za prijavljivanje programa državne potpore u F BiH.
Tekst uredbe uredbe objavljen je na web stranici Vlade F BiH (http://www.fbihvlada.gov.ba) a Obrazac se može preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva financija (http://www.fmf.gov.ba).
  
Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da se upoznaju sa gore navedenom Uredbom i da, ako ispunjavaju kriterije, postupe u skladu sa istom.Kupres, 13.01.2014. godine


    Načelnik službe
Dario Čičak, dipl.ing.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!