srijeda, 6. ožujka 2013.

SVEĆENICI RODOM IZ ZLOSELA - DUHOVNA ZVANJA


Duhovna zvanja

sv. Franjo Asiški
Činjenica, koja mnoge iznenađuje, da je ova Visoravan bila nastanjena od najstarijih vremena a možda će mnoge još više iznenaditi da je na njoj, isto tako, kršćanstvo bilo prisutno od prvih stoljeća. To nam najbolje svjedoče svećenici – fratri koji su rođeni na Visoravni. Još dok je ovaj kraj bio služen iz Fojnice i Uskoplja, velik udio u tomu imaju i fratri – sinova ove Visoravni. Do uspostavljanja župe Suho Polje, navodimo sve fratre i svećenike rodom iz Zlosela:


1. LOZIĆ, FRA PAVAO. Rođen je oko 1687. godine u Zloselima. Umro je 23. veljače 1765. godine.
2. LOZIĆ, FRA PETAR. Rođen u Zloselima 1725. godine. Krsno ime mu je bilo Pavao. Služio je dugo na Kupresu gdje je i umro 7. svibnja 1789. godine.


3. BAGARIĆ, FRA MATO. Zna se da je bio sa Kupresa (dovodi se u vezu sa Bagarićima iz Stražbenice) i da je bio svećenik, te da je umro u Fojnici 18. travnja 1751. godine.

4. LOZIĆ, FRA PAVO Rođen je oko 1760 godine. Krsno ime mu je Jakov. Redovniče zavjete dao je 22. svibnja 1777. godine. Umro je u Fojnici, 13. svibnja 1812. godine.
5. LOZIĆ, FRA PAVO. Rođen u Zloselima. Umro je u Budimu 16. travnja 1789. godine.
6. BRSTILO, FRA FRANO. Krsno ime mu je bilo Marko. Rođen 21. siječnja 1761. godine. Umro je u Fojnici, 22. prosinca 1811 godine. Prema Mandiću fra Frano je iz Zlosela.
7. BRSTILO, FRA FILIP. Samo se zna da je bio kapelan u Gučoj gori 1806. godine i da je sa Kupresa. Prema „Mandiću“ 1768. godine u Zloselima žive Brstilovići.

8. BAGARIĆ, FRA BONO. Rođen je 20. ožujka 1777. godine. Krsno mu je ime Stjepan i vjerojatno je od Bagarića iz Stražbenice. Bio je samo brat i služio u samostanu kao ekonom. Umro je u Fojnici 24. prosinca 1817. godine.

9. 17. LOZIĆ, FRA NIKOLA. Rođen je 1800. godine u Zloselima. Krsno ime mu je Ivan. Umro je, vrlo mlad, u Fojnici, 30. rujna 1818. godine u vrijeme svog novicijata.

10. LOZIĆ, FRA GRGO. Rođen je u Zloselima 7. rujna 1811. godine. Krsno ime mu je Mato. Mladu misu proslavio je 19. svibnja 1834. godine. Služi u Otinovcima. Bojeći se za svoj život zbog osvete Turaka bježi u Split. U samostanu na Dobrom umire 19. veljače. 1876. godine.
Lozić, fra Grgo (kršteno ime Mato) (1811-1876) Rodio se u Zloselima 7. rujna 1811. Knjiga spomeni­ca-Liber memorabilium župe Glamoč piše da je rođen 4. ožujka 1810. Isto piše i u Šematizmu za 1852. i 1855. godinu. U Šematizmu za 1864. piše da je rođen 20. ko­lovoza 1810. Fra Miroslav Džaja donosi da je rođen 7. rujna 1810. Krsno mu je ime Mato. Školovao se u fra­njevačkim školama u Bosni. U novicijat ga je primio obukavši ga u franjevački habit u Fojnici 3. travnja 1827. godine provincijal fra Petar Kordić. Tom prigodom uzeo je ime fra Grgo. I zavjete je položio u Fojnici u ruke provincijala fra Petra Kordića 7. travnja 1828. godine. Bogosloviju je studirao u Mađarskoj. 

Mladu misu proslavio je 19. svibnja 1834. godine. Fra Miroslav Džaja piše da je primicirao 1830, no to je nemoguće jer su dotad prošle samo dvije godine kako je završio novici­jat. Pastoralno djelovanje započeo je kao kapelan u Ko­tor Varošu 1836. i 1837. godine. Tu je kod fra Franje Sit­nića učio turski jezik. U Ljubunčiću je kapelan od svib­nja 1837. do 1838. Iz Ljubunčića odlazi u Fojnicu za ka­pelana. Godine 1838. je u Fojnici i svetkovinski propo­vjednik a 1839. nedjeljni propovjednik. Službu župnika obnašao je u Otinovcima od 1842. do 1848. Godine 1849. opet je u Fojnici nedjeljni propovjednik. U Kotor Varoš dolazi po drugi put, ali sada kao župnik od svib­nja 1851. do lipnja 1854. godine. Potom odlazi za župni­ka u Ljubunčiću od lipnja 1854. do travnja 1856. godine, te u Vidoše od 10. svibnja 1856. do 8. lipnja 1859. godine. Poslije Vidoša kratko vrijeme službovao je kao župnik u Sasini, potom tu službu obnaša u Lištanima - 1863. godine piše pismo kao lištanski župnik. Petar Džaja piše da je fra Grgo bio lištanski župnik od 1862. do 1864. godine. Prema Šematizmu za 1864. godinu namješten je u samostanu Gorica kao aggregatus (po­časni naslov), knjižničar, ispitivač i samostanski diskret. Od 1865. do 1874. je kapelan u Glamoču. Potom se opet vratio u samostan na Goricu. Tu ostaje do zime 1876. godine. To je doba ustanka u livanjskom kraju protiv turskih vlasti. Život je u tom kraju bio vrlo nesigu­rano Bojeći se za svoj život zbog osvete Turaka, Lozić samovoljno napušta samostan na Gorici i bježi u Split, gdje se sklanja u franjevački samostan na Dobrom. Tamošnji provincijal ga odrješuje od apostazije iz Reda i određuje mu u tom samostanu boravak do boljih vre­mena. 

Sedmog dana boravka u novom obitavalištu umire iza drugog udara srčane kapi 19. veljače 1876. godine. Narodna čitaonica u Splitu o svom trošku mu organizira sjajan sprovod. 
11. MIHALJEVIĆ, DON NIKICA. 

Krsno ime Nikola. Rođen 05. siječnja 1954. godine u Zloselima. Sin Nediljka i Joke rođene Ivić. Za svećenika ređen 29. lipnja 1978. godine u Đakovu i član je Đakovačke Biskupije. Mladu misu slavio je na Suhom Polju 15. kolovoza 1978. godine. Službu župnika obavljao je u nekoliko župa Đakovačke Biskupije. Trenutno je na službi u Donjim Andrijevcima. Vrlo cijenjen svećenik i prepoznatljiv po radu sa mladima. Rado dolazi u rodnu župu i pomaže pri obnovi.
12. AKRAP, FRA MARIO.

Rođen 22. svibnja 1974. godine u Zloselima. Sin Mije i Milice rođene Žulj. Za svećenika zaređen u Zagrebu 18. 06. 2005. godine. Mladu misu slavio je na Suhom Polju 14. kolovoza 2005. godine. Član je hrvatske provincije Konventualaca. Nakon Mlade mise obnaša službu odgojitelja đaka i radi sa mladima. Trenutno je na službi…

ČASNE SESTRE:


13. IVIĆ, RUŽICA. 

Rođena u Zloselima 04. listopada 1955. godine. Kći Marka i Franjke rođene Šakić. U Sarajevu 15. kolovoza 1980. godine položila Vječne zavjete. Član je Družbe sestara služavki Malog Isusa. Mnogo godina je radila po župama kao Katehistica i vodila crkvene zborove. Trenutno je na službi u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu.s. Ružica Ivić


Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!