četvrtak, 28. ožujka 2013.

KUPREŠKA MARIJA MILIČEVIĆ R. TOKIĆ USPJEŠNA U VOJNOJ PROFESIJI


Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić primio je danas potporučnika Mariju Miličević, koja je na službi u 4. pbr OS BiH na dužnosti zapovjednika voda, sa kojom je razgovarao o ulozi žene u OS BiH.

Inače, potporučnica Marija Miličević, rođena je Kupreška, rodom iz sela Stražbenice.
Povod za prijem je obraćanje potporučnice Marije Milićević na zajedničkom skupu povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena, koji je održan u Parlamentu BiH, u organizaciji Ambasade SAD u BiH, NATO štaba u Sarajevu i Agencije za ravnopravnost spolova, koje je imalo zapažen odjek među učesnicima i u javnosti.
Tokom prijema i razgovora, ministar Osmić je dosadašnje zalaganje Marije Miličević u službi u OS BiH istakao kao odličan primjer, koji treba poslužiti ostalim pripadnicama i pripadnicima OS BiH za njihov angažman u izvršavanju njihovih svakodnevnih obaveza.
Potporučnica Marija Miličević je karijeru u OS BiH započela 2010. godine kao vojnik. Pored niza zapaženih rezultata koje je postigla na obuci i u izvršavanju svakodnevnih obaveza, treba napomenuti da je bila u sastavu Jedinice OS BiH u misiji u Afganistanu.
U svom obraćanju učesnicima zajedničkog skupa povodom Međunarodnog dana žena Marija Miličević je, između ostalog, a u vezi svog učešća u misiji u Afganistanu, rekla da se njena misija nastavila i po povratku u Bosnu i Hercegovinu i da je iskustvo prenosila na druge kolege, glasno i jasno govoreći, da jeste žena vojnik, ali da je časno i pošteno odradila svoju misiju i da isto tako radi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
„Da bi nas naše kolege poštovale i da bismo bile ravnopravne, svoj posao moramo raditi časno i pošteno bilo u misiji izvan zemlje ili u njoj. Stoga da bismo zadobili poštovanje trebamo prvenstveno poštovati same sebe, biti potpora jedna drugoj i isključivo svojim radom pokazati da možemo biti ravnopravne sa svojim kolegama“, rekla je na kraju svog obraćanja na spomenutom skupu potporučnica Marija Miličević.

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!