ZANIMLJIVOSTI - KRONIKA ZLOSELA i ŽUPE SUHO POLJE

STATISTIKA ZLOSELA I ŽUPE SUHO POLJE


Stanje duša po godinama:

18.09.1461. - NAJSTARIJI PISANI SPOMEN IMENA KUPRES - Kvpris
Ime Kupres prvi se put spominje u darovnici, (pisani dokument), posljednjeg
bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, izdanoj na Bobovcu 18. rujna 1461.

1463. - turci okupirali Bosnu a time i Kupres. Prije Turaka na Kupresu nema muslimana

1516-1528/30. - defteri: Najveće kupreško selo tada: Bili Potok-Vukosići (Zlosela) - dvojno selo sa 23 kat. kuće sa po oko 10-15 članova (tada još nema muslimana!

1574. - Defter Kliškog sandžaka - Spominje se Selo Lučiniće?? Mrđebare, (Bili Potok sa Vukosićima) - 23 baštine po 180 akči. Vukosići su stari naziv za Zlosela a Lučiniće je zajednički naziv za Bili Potok sa Vukosićima (Zloselima). str 327 (I izdanje knjige Sa kupreške visoravni)

Još jedna zanimljivost - usmena predaja: Nedaleko od starog grada Prusca bio je i Demir Grad u kojem je sudilo 8 kadija (sudaca). Kuće su toliko gusto bile izgrađene da se moglo s krova-na krov od Prusca preko Demirovca i u Kupres

1700. - Vukosići mjenjaju ime u Zlosela

1714-1718. - tursko-mletački rat (turska vojska se okuplja na Kupresu da osvoji Sinj i Dalmaciju). Stanovništvo Kupresa već ranije seli na mletačko tlo u Dalmaciju.

1735.- kuga hara cijelom Bosnom

1736.- 1 kat. kuća sa 15 članova, krizmano 7 (fra Mato Delivić, ap. vikar u Bosni od 1735 do 1740)

1737. -1 katolička kuća Lozića - 22 člana, Delivić- biskupski popis, Početkom XVIII st. Zlosela se vode sa Osmanlijama kao zaselak dok kasnije ne prestignu selo-maticu i postaju samostalno selo.

1737 - Prvi apostolski vikar u Bosni, biskup fra Mato Delivić, u svom izvješću iz 1737. godine navodi naseljena mjesta župe Skopje i spominje: Malovan, Zlosela, Osmanlije, Odžak, Botun, Brda i Vrila. Tek 1779. godine, Kupres postaje samostalna kapelanija sa sjedištem u Vrilima /Otinovcima/ gdje stalno boravi fra Petar Lozić. Samostalna kapelanija Otinovci postaje župom 1801. godine.

1741.- 1 kat kuća, Dragičević, biskupski popis
1754. - od te godine su u selu i obitelj Bešker.

1755.- u kupreškim maticama se javljaju Rastičevo (Krstići i Ninići)  i Blagaj (Plazibati i Bekavci) sa po 2 katoličke kuće. Sin i kći iz prve obitelji vjenčaju se sa kćeri i sinom druge god 1754.

1768. - 16 kuća, 212 osoba, Bogdanovićev izvještaj, Već od 1968 u selu su  Raštegorci, Tokići, Barišići i Brstile. a iseljavaju se (nestaju) Babići, Šimunovići (Šarići u Goravcima), Bartulovići i Vrhovčići

1785. - 25 kat. obitelji, zastavnik Božić, Dubički rat

1813.-  50 kat. kuća sa 448 stanovnika

1813-1829 - opadanje stanovništva - Kuga

1854. - Izgrađena dvena crkvica na Suhom Polju, posvećena sv. Anti

1856. - 473

1864.- 580

1870. Formira se samostalna kapelanija Suho polje

1873. Formalno proglašena i uspostavljena župa Suho Polje. Prvi župnik je bio fra Ivo Mihaljević


Čim je Suho Polje proglašeno župom, župnik fra Ivo Mihaljević započe je, u proljeće 1881 godine, izgradnju nove crkve u čast , koj je i posvećena župa, "Uznesenja BDM". Crkvu je gradio, poznati majstor i klesar iz Livna, Jozo Radnić - Baja. Crkva je, osim tornja, za kratko vrijeme završena. Zvono je, na četiri drvena stupa, bilo postavljeno pokraj. Župnik iz Otinovaca fra Vladimir Dolić, kad je sagradio novu crkvu i toranj, 1899 godine preseljava u župu Suho Polje. Odmah, po preuzimanju župe, 1900-te uklanja stari toranj i započinje sa izgradnjom novoga po projektu arhitekte Franje Holza. Do njegova odlaska sa Suhog Polja, 1903. godine, toranj je bio izidan do prozora. Završen je tek 1926 godine. Toranj je građen od tesanog kamena, neke vrste roza mramora, koji se vadio iznad Stolina vrila u Plazenici. Svojom ljepotom krasio je crkvu i bio na ponos cijeloj župi. Također, bio je jedan od najljepših tornjeva u Bosni. Nažalost, crkva skupa sa zvonikom, točno na svoj patron, na Veliku Gospu 1942. godine je zapaljena. Zapalili su je partizani zajedno sa još nekim selima. Sa zvonika padaju sva četiri zvona. Jedino ostaje veliko zvono koje je lakše oštećeno i sačuvano do 1992. godine.

1877.- 677

1879. - 710 stanovnika

1881. - Započinje gradnja crkve na Suhom polju

1882.- 782

1885.- 860

1887. - Prema Šematizmu Bosne Srebrene za 1887. godinu u župi boravi 222 obitelji sa 443 bračana para i 2074 vjernika. Župu su činila naselja: Suho Polje (45 obitelji sa 389 katolika), Malovan (10 obitelji sa 68 članova), Stražbenica (5 obitelji sa 43 člana), Mrđebare (2 obitelji sa 29 članova), Jurići (6 obitelji sa 45 članova), Rastičevo (56 obitelji sa 529 članova), Blagaj (12 obitelji sa 125 članova), Bili Potok (13 obitelji sa 99 članova), Zlosela (65 obitelji sa 677 članova) i Olovo (8 obitelji sa 70 članova). 

31. svibnja 1890. - Dijeljenjem župe Suho Polje (31. svibnja 1890. godine) nastaje nova župa Rastičevo, sa naseljenim mjestima: Rastičevo, Blagaj i Mrđebare, koja je samostalno počela funkcionirati tek iza 1900-te godine.

1895.- 999


1906. otvorena škola u selu Zlosela
1910. - 1210 stanovnika

1931. -1242 katolika

1940. - skoro 2000 stanovnika - Iza ove godine, iz sela kao i iz cijele kupreške visoravni, seli mnoštvo naroda i naseljava Slavoniju...

1942.- Zlosela napuštena i spaljena u noći 13 i 14. kolovoza, načelnik općine tada: Mijo Grgić,   iz Zlosela-    izgorjelo 300 kuća i isto toliko drugih objekata.

1948.- 831

1953. 951

1961. - 948 (negdje se spominje i 877 st.) stanovnika

1967. - Zlosela elektrificirana


Izvor: 
SA KUPREŠKE VISORAVNI, Džaja o. Miroslav, I izdanje, 1970.
i www.zupasuhopoljekupres.com

Zlosela
godina popisa1991.1981.1971.
Hrvati668 (99,10%)763 (99,21%)830 (99,63%)
Srbi5 (0,74%) učitelj i obitelj5 (0,65%) učitelj i obitelj2 (0,24%) učitelj i obitelj
Muslimani000
Jugoslaveni000
ostali i nepoznato1 (0,14%)1 (0,13%)1 (0,12%)
ukupno674769833

Tabela preuzeta sa: hr.wikipedia.org/wiki/Zlosela

1991.- Pred početak Domovinskog rata, 1991 godine, župa je brojala 1449 vjernika.


1992. godine. Opet se sve hrvatsko poruši a narod raseli... Izbjeglištvo Makarsko primorje - Baško Polje i Baška Voda, Hrvatska, Njemačka, ....

1994. - POVRATAK
Nakon povratka na Kupres, poslije Domovinskog rata, nejasnoće kome pripada sjeverozapadni dio grada Kupresa, od ceste Livno – Kupres, - Bugojno, ili župi Otinovci ili Suhom Polju? Biskup je riješio, u lipnju 2006. godine, dekretom u kojem stoji da je granica, dviju župa, između grada i Olova. Sa takvom, jednostranom odlukom, odlukom župljani župe Suho Polje, koji su u spomenutom djelu grada pokupovali srpske kuće - njih 105 obitelji sa 388 članova, nisu se mogli pomiriti. Pitanje je da li će ikada? Na koncu godine


1998. iskopani su novi temelji za novu crkvu par metara južnije od starih

2000. - Do konca 2000. godine u župi je obnovljeno 46. kuća u kojima je živjelo 169 članova. Po selima je to izgledalo ovako: 
BILI POTOK, 1. obitelj sa 5. članova. 
ZLOSELA, 14. obitelji sa 58. članova. 
OSMANLIJE, 16. obitelji sa 57. članova. 
OLOVO, 11. obitelji sa 46. članova. 
U GORNJEM MALOVANU i STRAŽBENICI nije bilo obnove i povratka. 
U gradu KUPRESU je ostalo do daljnjega živjeti 168. naših obitelji sa 668. članova. 

2001. - Pristupilo se kopanju temelja za župnu kuću 11. svibnja 2001, jugozapadno od crkve i tim službeno je započeta izgradnja nove župne kuće.

2004. - Dana, 15. lipnja 2004. godine, župnik je napustio stan u gradu. Tako, nakon dvanaest godina vratio se na područje župe, ali ne u župnu kuću, nego u kuću Pere Raštegorca iz Zlosela, gdje je proveo nešto više od godinu dana bez ikakve naknade.

2005.- Za Veliku Gospu 2005. godine, iako nedovršenu, župnik useljava u novu župnu kuću, svoju kuću, nakon punih četrnaest godina.

2006. Župa broji, bez grada, 116. obitelji sa 474. člana.

2010. - Zlosela -49. obitelji sa 168. članova

2011. -  Zlosela  50  obitelji  sa  158  članova

OBITELJI  sa  1  članom  10  i sa  2 člana  12.
DJECE  do  6  godina        5.
ĐAKA  od  I - IX  razreda  16.
SREDNJOŠKOLACA        13.
STUDENATA                       8.


2012. ZLOSELA

 


Obitelji 56
Članova 157
Obitelji sa 1 članom 12
Obitelji sa 2 člana 12
Djece do 6 god 5
Učenika  I-IX r. 11
Srednja škola 14
Studenti 112013. Za Veliku Gospu, 15. kolovoza 2013. godine, proslavljena obljetnica 140 godina župe Suho Polje i održan susret svih kuprešaka

Statistika - Zlosela - 2013. god.

Obitelji
52
Članova
147


Obitelj s 1 članom
12
Obitelj s 2 člana
16
Obitelj s 3 člana
11
Obitelj s 4 člana
2
Obitelj s 5 člana
6
Obitelj s 6 člana
3
Obitelj s 7 člana
2
Obitelj s 8 člana
0


Djece do 6 godina
5
Učenika I.-IX. razred
10
Srednja škola
11
Studenti
8


Izvor novijih podataka: župa Suho Polje

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!