* Dobrodošli na www.zlosela.com

13. GOSPOJINSKI TURNIR "ZLOSELA 2017.

13. GOSPOJINSKI TURNIR "ZLOSELA 2017.

utorak, 28. srpnja 2015.

Natječaj Srednje škole Kupres za izbor kandiata za radna mjesta

 Školski odbor  Srednješkole „Kupres“  

r a s p i s u j e :

N A T J E Č A J
Za izbor kandidata na radna mjesta:
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BODNE IHERCEGOVINE
HERCEGBOSANKAŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA„KUPRES“
             K U P R E S

Ur. Broj: 01-614/15
Kupres: 24. srpnja 2015. godine


Temeljem članka 63.Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 32. Statuta Srednje škole „Kupres“,te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj.1/12 i 1/14), uz prethodnu pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj 06-01-34-1532/15, od 3. srpnja 2015. godine, Školski odbor  Srednješkole „Kupres“  
r a s p i s u j e :

N A T J E Č A J
Za izbor kandidata na radna mjesta:

1.      Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture -1  izvršitelj na određeno radno vrijeme,
2.      Nastavnik povijesti  – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme za 17 sati tjedno,
3.      Nastavnik ekonomsko turističke skupine predmeta -1 izvršitelj na određeno radno vrijeme,
4.      Nastavnik kemije - 1 izvršitelj na određeno radnovrijeme /pola norme/, 
5.      Pedagog – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme.

Za sva radna mjesta natječaj se raspisuje do kraja nastavne 2015./2016. godine.
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

1.      Za radno mjesto pod točkom 1.
VSS-profesor športa i tjelesnogaodgoja, profesor za fizičku kulturu, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, profesor kineziologije, magistar športa i tjelesnog odgoja i magistar fizičke kulture.
2.      Za radno mjesto pod točkom 2.
VSS-profesor povijesti imagistar povijesti.
3.      Za radno mjesto pod točkom 3.
VSS -diplomirani  ekonomist sapoloženom psihološko-pedagoškom skupinom predmeta
4.      Za radno mjesto pod točkom 4.
VSS – profesor kemije,diplomirani inženjer kemije, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, magistar kemije magistar inženjer kemije i magistar kemije-diplomirani inženjer kemije.
5.      Za radno mjesto pod točkom 5.
VSS – profesor pedagogije,diplomirani pedagog, magistar pedagogije i magistar obrazovanja–socijalni pedagog.

Za sva radna mjesta potrebno je imati položen stručni ispit.

Ispunjavanje općih posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

-         rodnog lista,
-         uvjerenja o državljanstvu,
-         diplomeo potrebnoj stručnoj spremi,
-         uvjerenjao položenom stručnom ispitu,
-         uvjerenjao nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),
-         uvjerenjada se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),
-         uvjerenjao prosjeku ocjena tijekom studiranja,
-         uvjerenjao radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),
-         potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu zazapošljavanje,
-         potvrdu o radnom iskustvu (u obrazovnim ustanovama ili van njih)

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom,uzet će se i u obzir vježbenici.
Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj iradnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijestio prijemu na posao.
Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječajisključivo poštom na adresuSrednja škola „Kupres“, Splitska 4. Kupres

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati urazmatranje.Školski odbor škole

Nema komentara:

Objavi komentar

Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!